Listen

Föreningar och intresseorganisationer

Här kan du hitta föreningar och intresseorganisationer som vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning eller är närstående. Sök genom fritext eller filtrera. När du har gjort dina val i filtreringen, behöver du klicka på "Välj".

Filtrera

Filtrering

Adhd/Add
Autism
Förvärvad hjärnskada
Hörselnedsättning och dövhet
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Neurologiska sjukdomar
Synnedsättning
Andra diagnoser
Återställ

Afasiförbundet är en organisation för barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt anhöriga.

Se mer

Intresseförening för unga och vuxna med AMC (Artrogryposis Multiplex Congenita) samt anhöriga och andra med intresse för diagnosen.

Se mer

Anhörigas Riksförbund (AHR) stödjer anhöriga och anhörigvårdare.

Se mer

Autism Sverige arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Se mer

CP Sverige är en diagnosförening för personer med cerebral pares och deras närstående samt yrkesverksamma.

Se mer

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Se mer

Dyslexiförbundet vänder sig till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, samt till anhöriga och andra intresserade.

Se mer

Fibromyalgiförbundet vill öka förståelsen för fibromyalgi och hoppas på det sättet hjälpa och stödja personer som drabbats av sjukdomen.

Se mer

Forum - Kvinnor och Funktionshinder (FQ) arbetar för att motverka alla former av diskriminering och hot och våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Se mer

Föreningen ger kunskap om Fragile-X, stödjer forskning inom område och bevakar medlemmarnas gemensamma intressen i samhället.

Se mer

1/8