Stöd i vardagen för dig som anhörig

För dig som är anhörig eller närstående finns det möjlighet att ansöka om olika stöd för att vardagslivet ska fungera. Kontakta din kommun för att få veta mer om de olika stöden.

Anhörigstöd i kommunen​

Du som är anhörig till en person med funktionsnedsättning, som är äldre, långvarigt sjuk eller har en beroendeproblematik kan få stöd av kommunen.

Många kommuner har anhörigkonsulent eller anhörigsamordnare. Anhörigstöd  kan till exempel vara praktisk hjälp för att underlätta vardagen, rådgivning och stödsamtal. Kontakta din kommun för mer information.
Anhörigstöd – 1177.se 
Stöd till anhöriga – kunskapsguiden.se 

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet ger anhöriga och närstående avlastning för att till exempel kunna uträtta ärenden utanför hemmet. Avlösning kan ske regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet. Du ansöker om insatsen hos din kommun.

I mötet med socialtjänsten

Riksförbundet Attention har en webbsida som handlar om mötet med socialtjänsten för föräldrar med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Mötet med socialtjänsten - attention.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson