Skriv ut den här sidan

Stöd i vardagen för dig som anhörig

För dig som är anhörig eller närstående finns det möjlighet att ansöka om olika stöd för att vardagslivet ska fungera. Kontakta din kommun för att få veta mer om de olika stöden.

Anhörigstöd i kommunen​

Du som är anhörig till en person med funktionsnedsättning, som är äldre, långvarigt sjuk eller har en beroendeproblematik kan få stöd av kommunen. Många kommuner har anhörigkonsulent eller anhörigsamordnare. Anhörigstöd  kan till exempel vara praktisk hjälp för att underlätta vardagen, rådgivning och stödsamtal. Kontakta din kommun för mer information.
Kommunlänkar om anhörigstöd - 1177.se > 

Anhörigvårdare

Möjligheten att bli anställd som anhörigvårdare varierar mellan kommunerna. Kontakta biståndshandläggare, anhörigkonsulent  eller någon annan som arbetar med anhörigstöd in den kommun din anhörig bor.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet ger anhöriga och närstående avlastning för att till exempel kunna uträtta ärenden utanför hemmet. Avlösning kan ske regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet. Du ansöker om insatsen hos din kommun.

Här kan du läsa mer om de olika stöden du kan få som anhörig:

Anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående - 1177.se >
Stöd till anhöriga, anhörigstöd - socialstyrelsen.se >

Senast ändrad: 2019-05-06

Informationsansvarig: Pia Jakobsson