Stöd i vardagen för dig med funktionsnedsättning

Du med funktionsnedsättning kan ansöka om olika stöd för att vardagslivet ska fungera.

Stöd i vardagen för vuxna

Boendestöd

Boendestöd är stöd och hjälp för att skapa struktur och rutiner i vardagen. Målet med boendestöd är att du ska bli mer självständig. Du kan få boendestöd i ditt hem eller i situationer utanför hemmet, till exempel när du gör ärenden. Du ansöker hos din kommun.
Boendestöd - kunskapsguiden.se > 

Personligt ombud

Personligt ombud kan samordna insatser för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att ge ökad livskvalitet och bidra till ett mer självständigt liv. Kontakta din kommun för att få mer information.
personligtombud.se >

Trygghetslarm

Med trygghetslarm kan du kalla på hjälp alla tider på dygnet. Kontakta din kommun för att få mer information och ansöka.

Stöd i vardagen för alla åldrar

Syn- och hörselinstruktör

En syn- och hörselinstruktör kan komma hem till dig som har nedsatt syn eller hörsel. instruktören informerar om hjälpmedel och träna dig i hemmet och närmiljön. Insatsen är avgiftsfri.

Syn- och hörselinstruktör finns i vissa kommuner. Kontakta din kommun för mer information. 
Syn- och hörselinstruktör - stockholm.se >

Hemtjänst

Hemtjänst är hjälp med personlig omvårdnad som duschning eller serviceinsatser, till exempel inköp och städning. Personal från hemtjänst ger hjälpen. Du ansöker hos din kommun.

Kontaktperson

Kontaktpersonen är en person att till exempel gå på bio eller fika med. Du och kontaktpersonen kommer överens om var och när ni ska träffas och vad ni ska göra när ni ses. Du ansöker hos din kommun.

Ledsagare

Behöver du hjälp för att till exempel kunna ta dig till läkarbesök, kunna vara med på olika fritids- och kulturaktiviteter eller gå och träna kan du ansöka om en ledsagare. Du ansöker hos din kommun.

Personlig assistans

Har du stora behov av hjälp för att kunna klara vardagen kan du ansöka om personlig assistans. Målet är att du med hjälp av personlig assistans ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och leva som andra. Är dina grundläggande behov upp till 20 timmar per vecka ansöker du hos kommunen. Har du mer än 20 timmar grundläggande behov per vecka ansöker du hos Försäkringskassan.

De grundläggande behoven är: personlig hygien (duscha, gå på toaletten, tvätta sig), måltider (hjälp att föra maten till munnen), på- och avklädning, kommunikation med omgivningen och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personens funktionsnedsättning. När du beviljats personlig assistans har du även rätt till hjälp med andra personliga behov, som hushållssysslor, fritidsaktiviteter, umgänge med släkt och vänner. 
Om personlig assistans - assistanskoll.se >
Assistansersättning - forsakringskassan.se >

Assistanskoll

På Assistanskoll kan du jämföra anordnare av personlig assistans. 
assistanskoll.se >

Utbildning för peronlig assistans 

Synka heter en utbildning för dig som lever och jobbar med personlig assistans. De finns tre utbildningar: assistansanvändare, personlig assistent och arbetsledare. Utbildningarna för assistansanvändare och arbetsledare är gratis och tillgängliga för alla, medan utbildningen för personlig assistent är avgiftsbelagd.
synka.org >

Mininsats.se

Mininsats.se är en webbplats där personer berättar om hur det är att vara till exempelvis God man, kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem för barn och unga.
mininsats.se >

Senast ändrad 2020-08-25

Informationsansvarig: Pia Jakobsson