Kognitiva och kommunikativa hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel för dig som behöver kognitivt och kommunikativt stöd.

Kommunikativt- och kognitivt stöd

Kommunikation handlar om att förstå andra och att uttrycka sig. Kognition är ett samlingsnamn för hjärnans arbete med tänkande, problemlösning, minne, uppmärksamhet och perception.

Exempel på funktionsnedsättningar där man kan behöva kognitivt eller kommunikativt stöd är autism, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.
Kommunikativt och kognitivt stöd - habiliteringen.se

Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation

Det finns många olika hjälpmedel för kognitivt stöd eller stöd när du ska kommunicera. Hjälpmedlen kan till exempel hjälpa dig att komma ihåg saker, koncentrera dig eller uttrycka dig.
Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation - 1177.se 

8 Sidor

8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska och bokstäverna är lite större än i en vanlig tidning. Meningarna är kortare och har inga svåra ord. 8 Sidor förklarar vad, var och varför något har hänt. Tidningen hör inte till något politiskt parti eller någon förening. 
8sidor.se

LL-förlaget

LL-förlaget gör böcker på tre olika språknivåer: lätt, lättare och lättast. Många av böckerna kommer även ut som tal-, ljud- och e-böcker.
ll-forlaget.se

Appar som hjälpmedel

Det finns många olika appar som kan hjälpa dig i vardagen för att till exempel skapa struktur, komma i tid eller minnas saker du ska göra. Appsök är en webbplats med information om tillgängliga appar för dig som har en funktionsnedsättning.
appsok.regionstockholm.se

Habiliteringens resurscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger också individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd.
Habiliteringens resurscenter - habilitering.se

På Habiliteringens resurscenter finns en visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd. Här visar vi hjälpmedel som gör det lättare att förstå, minnas, planera och kommunicera. Har du en funktionsnedsättning och tillhör habiliteringens målgrupp, eller är närstående, kan du boka ett individuellt besök i visningsmiljön.
Visningsmiljö - habilitering.se

Du kan även ladda ner och beställa material från habilitering.se när när det gäller områdena:

  • arbete, sysselsättning och försörjning
  • förskola, skola och utbildning
  • hantera tid, planera och genomföra
  • hem och hushåll
  • hålla ordning
  • samhällets stöd.

Material att ladda ner och beställa - habilitering.se

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson