Kognitiva och kommunikativa hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel för dig som behöver kognitivt och kommunikativt stöd.

Kommunikation och kognition 

Kommunikation handlar om att förstå andra och att uttrycka sig. Kognition är ett samlingsnamn för hjärnans arbete med uppmärksamhet, perception, minne, tänkande och problemlösning. Har man en funktionsnedsättning inom de här områdena behöver man stöd på olika sätt.

Exempel på funktionsnedsättningar där man kan behöva kognitivt eller kommunikativt stöd är intellektuell funktionsnedsättning, autism, förvärvad hjärnskada och rörelsenedsättning.
Kommunikativt och kognitivt stöd - habiliteringen.se >

Kognitivt hjälpmedel

Du som har en kognitiv funktionsnedsättning kan ha svårt med minne och koncentration. Då kan du ha ett hjälpmedel som kan hjälpa dig att planera, komma ihåg saker och koncentrera dig. 

För att få hjälpmedel för kognitivt stöd behöver personen träffa en förskrivare, oftast en arbetsterapeut. Börja med att kontakta till exempel vårdcentral, minnesmottagning, psykiatrimottagning, barn- och ungdomsmottagning eller ett habiliteringscenter.
Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation - 1177.se > 

Kommunikativt hjälpmedel

Har du svårt att kommunicera och uttrycka dig så finns det till exempel samtalsapparater, talsynteser och olika kommunikationsböcker med bilder eller symboler. Förskrivaren för kommunikativa hjälpmedel är en logoped på till exempel habiliteringscenter, rehabiliteringsmottagningar eller logopedmottagningar. 
Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation - 1177.se > 

8 Sidor

8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska och bokstäverna är lite större än i en vanlig tidning. Meningarna är kortare och har inga svåra ord. 8 Sidor förklarar vad, var och varför något har hänt. Tidningen hör inte till något politiskt parti eller någon förening. 
8sidor.se >

LL-förlaget

LL-förlaget gör böcker på tre olika språknivåer: lätt, lättare och lättast. Många av böckerna kommer även ut som tal-, ljud- och e-böcker.
ll-forlaget.se >

Appar som hjälpmedel

Det finns många olika appar som kan hjälpa dig i vardagen för att till exempel skapa struktur, komma i tid eller minnas saker du ska göra. Appsök är en webbplats med information om tillgängliga appar för dig som har en funktionsnedsättning.
appsok.se >

Habiliteringens resurscenter

Du som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada kan få individanpassad rådgivning och insats kring kommunikativt och kognitivt stöd från Habiliteringens resurscenter.

Habilitering & Hälsa, psykiatrin eller primärvården skickar remiss för individuell insats.
Habiliteringens resurscenter - habilitering.se >

Utställning och visningsmiljö

På Habiliteringens resurscenter finns en utställning och visningsmiljö där du kan prova och lära dig mer om olika stöd och hjälpmedel för kommunikation och kognition.

Utställningen och visningsmiljön är öppet för alla intresserade onsdagar 9.00-12.00 och 13.00-16.00. Kvällsöppet 17.00-19.00 första ondagen i månaden.
Utställning och visningsmiljö - habilitering.se >

Senast ändrad 2020-02-24

Informationsansvarig: Pia Jakobsson