Bostad för dig med funktionsnedsättning

Du kan ansöka om lägenhet hos Bostadsförmedlingen i Stockholm eller ett privat bostadsföretag. Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om att anpassa din bostad efter dina behov.

Bostadsförmedlingen i Stockholm

Bostadsförmedlingen förmedlar hyresbostäder från kommunala och privata fastighetsägare i samtliga kommuner i Stockholms län. När du har fyllt 18 år kan du anmäla dig som sökande i bostadskön. Du söker själv bland de lediga bostäder som annonseras på Bostadsförmedlingens webbplats.
Bostad.stockholm.se

Förtur till bostäder inom Stockholms stad

Om du har starka medicinska eller sociala behov, som kräver vård och behandling, kan du ansöka om förturslägenhet. Dina behov måste styrkas med intyg av behandlare som känner din situation väl och kan beskriva hur en viss typ av bostad kan förbättra din situation.
Förtur till bostäder inom Stockholms stad - bostad.stockholm.se

Senast ändrad 2023-07-27

Informationsansvarig: Pia Jakobsson