Hjälpmedel i hemmet för dig med funktionsnedsättning

Flera organisationer hyr ut fritidshjälpmedel. Region Stockholm kan inte förskriva fritidshjälpmedel.

Hjälpmedel som kan underlätta i hemmet är till exempel: 

  • duschpallar
  • anpassningar till möbler
  • griptänger
  • anpassade toaletter
  • hjälpmedel för av- och påklädning
  • äta och dricka
  • laga mat och diska. 

En förskrivare utreder dina behov och beslutar om hjälpmedel. Förskrivare finns bland annat inom Habilitering & Hälsa, primärvårdsrehabilitering, psykiatri och på vårdcentraler. 
Hjälpmedel i hemmet - 1177.se >

Nummerupplysning för personer med funktionsnedsättning

Du som har en bestående funktionsnedsättning som gör att du inte kan söka efter nummer på nätet eller i tryckta kataloger har rätt till kostnadsfri nummerupplysning på 118 400.
Nummerupplysning för personer med funktionsnedsättning - 118400.se >

Tyngdtäcke

Tyngdtäcke är ett hjälpmedel som kan förskrivas till personer med mycket grava sömnsvårigheter kombinerat med stor motorisk oro. Under utprovningen får du prova olika sorters tyngdtäcken som till exempel kedjetäcke, bolltäcke och fibertäcke. Tyngdtäckena har olika egenskaper. Vilket täcke du väljer är individuellt. Därför behövs en utprovning innan förskrivning sker.

​Förskrivning

Tyngdtäcken kan förskrivas av arbetsterapeut och sjukgymnast inom habilitering, psykiatri och geriatrik samt vid socialpsykiatriska enheter. Arbetsterapeut och sjukgymnast på barnklinik med neuropsykiatriska utredningar.

Arbetsterapeuten på Adhd-center tar emot remisser för utprovning, bedömning och eventuell förskrivning av tyngdtäcke från barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM).

Vid förskrivning av tyngdtäcke betalas en avgift på 600 kronor/tyngdtäcke. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet och återfås inte efter återlämnandet av täcket.
Tyngdtäcke - vårdgivarguiden.se >

Senast ändrad 2020-02-24

Informationsansvarig: Pia Jakobsson