Ekonomiskt stöd och bidrag för elever med funktionsnedsättning

För elever med funktionsnedsättning finns det olika bidrag som går att ansöka om.

Ekonomiskt stöd och bidrag för alla åldrar

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan du ansöka om du är mellan 19 och 29 år och behöver längre tid på dig att bli klar med grundskolan eller gymnasiet på grund av en funktionsnedsättning eller en sjukdom.
Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång - forsakringskassan.se

Barnbidrag vid förlängd skolgång

Elever som går i grundskola, grundsärskola eller i gymnasiesärskola kan ansöka om förlängt barnbidrag från Försäkringskassan från och med kvartalet efter att de fyllt 16 år. För att kunna få förlängt barnbidrag måste skolan skicka in uppgifter om eleven och elevens skolgång.
Barnbidrag vid förlängd skolgång - forsakringskassan.se

Inackorderingstillägg

Oftast får du ett bidrag från din hemkommun när du studerar på annan ort. Men i vissa fall kan du få inackorderingstillägg från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det kan vara om restiden mellan hemmet och skolan är mer än två timmar varje dag eller om du studerar på heltid på en utbildning som inte finns på din hemort. Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Det finns ingen nedre åldersgräns. 
Inackorderingstillägg - csn.se

Riksgymnasiebidrag

Om du inte kan bo hemma när du går på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade eller Riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade ungdomar kan du ansöka om riksgymnasiebidrag (Rg-bidrag) hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Rg-bidraget ska täcka kostnader på studieorten och hemresor.
Rg-bidrag - csn.se

Senast ändrad 2022-05-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson