Information för anhöriga

Det finns informationsmaterial på webben som kan vara till hjälp för dig som är anhörig eller närstående.

Anhörighandboken

Anhörighandboken är en webbaserad handbok framtagen av Anhörigas Riksförbund, med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor. Anhörighandboken vänder sig till alla anhöriga oavsett diagnos, funktionsnedsättning eller ålder. 
anhorighandboken.se >

Anhöriglinjen

Anhörigas Riksförbund har en anhöriglinje där du kan få råd och stöd i din roll som anhörig, till exempel när det gäller dina rättigheter. Du kan ringa eller mejla.
Anhöriglinjen - anhorigasriksforbund.se >

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Socialstyrelsen har information och ett utbildningspaket för personal inom barnhälsovården som handlar om föräldrars behov och stöd när de har ett barn med funktionsnedsättning. 
Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning - socialstyrelsen (pdf) >

Att vara anhörig i olika skeden i livet

Att vara anhörig i olika skeden i livet är ett inspirations- och samtalsmaterial som Riksförbundet Attention har tagit fram. Häftet tar upp hur det är att vara anhörig till någon med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Häftet är indelat i fyra olika teman:

  • Att balansera syskonrelationerna
  • Att ha ett vuxet barn med NPF
  • Att vara förälder och ha NPF
  • Vikten av att ta hand om sig själv som anhörig

Att vara anhörig i olika skeden i livet - attention.se (pdf) >

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) samlar in och sprider forskning, kunskap och erfarenheter inom anhörigområdet.

Nka Play har samlat filmer inom anhörigområdet. Filmerna kan användas för utbildningar, föreläsningar, som diskussionsunderlag i en studiecirkel eller som kunskapsstöd.

Nka:s webbinarier är en mötesplats där man kan få ta del av intressanta föreläsningar via video.
anhoriga.se >
Nka Play - anhoriga.se >
webbinarier - anhoriga.se >

Närstående i vården

Närstående till en patient kan få information och stöd från vården. Som närstående räknas barn, partner, sambo, syskon eller en nära vän. Patienten bestämmer själv vem som ska få information om vården. Kan patienten inte ta emot information på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning ges informationen till närstående.

Informationen ska anpassas så att både patienten och den närstående förstår den. Vid behov kan informationen ges via tolk och även skriftligt. Informationen kan gälla exempelvis hälsotillståndet, metoder för undersökning, vård och behandling, risker för komplikationer, biverkningar och vilka hjälpmedel som finns 

Även närstående kan få stöd av kontaktsjuksköterskor och kuratorer. 
Att vara närstående i vården - 1177.se >

Opratat

Opratat.se handlar om tankar och känslor som kan vara svåra att prata om. Webbplatsen riktar sig till familjer med barn mellan fyra och tolv år med funktionsnedsättning. Där finns filmer om det opratade för barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar samt berättelser om hur man kan börja prata med varandra. 
Opratat - anhoriga.se >

Our normal

Ournormal.org är en kontaktsida för familjer med barn med funktionsvariationer. Sidan är skapad av Föreningen Familjevänner som är fristående och partipolitiskt och religiöst obunden.
ournormal.org >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson