Information för anhöriga

Det finns informationsmaterial på webben som kan vara till hjälp för dig som är anhörig eller närstående.

Anhörighandboken

Anhörighandboken är en webbaserad handbok framtagen av Anhörigas Riksförbund, med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor. Anhörighandboken vänder sig till alla anhöriga oavsett diagnos, funktionsnedsättning eller ålder. 
anhorighandboken.se >

Anhöriglinjen

Anhörigas Riksförbund har en anhöriglinje där du kan få råd och stöd i din roll som anhörig, till exempel när det gäller dina rättigheter. Du kan ringa eller mejla.
Anhöriglinjen - anhorigasriksforbund.se >

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Socialstyrelsen har information och ett utbildningspaket för personal inom barnhälsovården som handlar om föräldrars behov och stöd när de har ett barn med funktionsnedsättning. 
Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning - socialstyrelsen >

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) samlar in och sprider forskning, kunskap och erfarenheter inom anhörigområdet.

Nka Play har samlat filmer inom anhörigområdet. Filmerna kan användas för utbildningar, föreläsningar, som diskussionsunderlag i en studiecirkel eller som kunskapsstöd.

Nka:s webbinarier är en mötesplats där man kan få ta del av intressanta föreläsningar via video.
anhoriga.se >
Nka Play - anhoriga.se >
webbinarier - anhoriga.se >

Digitala träffar om anhörigskap till personer med flerfunktionsnedsättning

Nka har digitala drop in-träffar för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning. Träffarna pågår varje vardag mellan 14.30-16.00. Där du dela med dig av dina tankar och utbyta erfarenheter med andra.
Digitala träffar - anhoriga.se >

Digital samtalsgrupp för arabisktalande anhöriga

NKA anordnar en digital samtalsgrupp för arabisktalande anhöriga till flerfunktionsnedsättning (omfattande rörelsenedsättning i kombination med svår intellektuell funktionsnedsättning). Samtalen genomförs via den digitala plattformen Zoom.
Digital samtalsgrupp - anhoriga.se (pdf) >
Digital samtalsgrupp på arabiska - anhoriga.se (pdf) >

Första tiden

Nka har en webbsida som vänder sig till dig som är nybliven förälder till ett barn med omfattande funktionsnedsättning. På sidan kan du lyssna och läsa om föräldrar som berättar om hur den första tiden varit för dem. Det finns också berättelser om vilket stöd och hjälp som finns att få.

Du kan även anmäla dig till en digital samtalsgrupp för anhöriga till någon med flerfunktionsnedsättning.
Första tiden - anhoriga.se >

Neuros anhörigstöd

Intresseorganisationen Neuro har startat projektet anhörigstöd. Stödet är till för dig som är anhörig eller närstående till en person som drabbats av en neurologisk diagnos.
Anhörigstöd - neuro.se >

Närstående i vården

Närstående till en patient kan få information och stöd från vården. Som närstående räknas barn, partner, sambo, syskon eller en nära vän. Patienten bestämmer själv vem som ska få information om vården. Kan patienten inte ta emot information på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning ges informationen till närstående.

Informationen ska anpassas så att både patienten och den närstående förstår den. Vid behov kan informationen ges via tolk och även skriftligt. Informationen kan gälla exempelvis hälsotillståndet, metoder för undersökning, vård och behandling, risker för komplikationer, biverkningar och vilka hjälpmedel som finns 

Även närstående kan få stöd av kontaktsjuksköterskor och kuratorer. 
Att vara närstående i vården - 1177.se >

Opratat

Opratat.se handlar om tankar och känslor som kan vara svåra att prata om. Webbplatsen riktar sig till familjer med barn mellan fyra och tolv år med funktionsnedsättning. Där finns filmer om det opratade för barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar samt berättelser om hur man kan börja prata med varandra. 
Opratat - anhoriga.se >

Our normal

Ournormal.org är en kontaktsida för familjer med barn med funktionsvariationer. Sidan är skapad av Föreningen Familjevänner som är fristående och partipolitiskt och religiöst obunden.
ournormal.org >

Riksförbundet Attention

Att vara anhörig

Riksförbundet Attention har en webbsida som handlar om att vara anhörig till personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

De olika rubrikerna är:

  • att vara förälder till ett barn med NPF
  • att vara partner, sambo eller gift med någon med NPF
  • att vara syskon till någon med NPF
  • till familj, släkt och vänner till familjer med NPF
  • utbildning och material för anhöriga.

Att vara anhörig - attention.se >

Att vara anhörig i olika skeden i livet

Att vara anhörig i olika skeden i livet är ett inspirations- och samtalsmaterial som Riksförbundet Attention har tagit fram. Häftet tar upp hur det är att vara anhörig till någon med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Häftet är indelat i fyra olika teman:

  • Att balansera syskonrelationerna
  • Att ha ett vuxet barn med NPF
  • Att vara förälder och ha NPF
  • Vikten av att ta hand om sig själv som anhörig

Att vara anhörig i olika skeden i livet - attention.se (pdf) >

Familjelyftet

Riksförbundet Attention har ett arvsfondsprojekt som heter “Familjelyftet”. Målet är att stärka föräldraskapet för föräldrar med NPF-diagnos och utveckla metoder för bra möten med socialtjänsten.
Familjelyftet - attention.se >

Trots allt!

Projektet Trots allt! handlar om att stärka och stödja familjer som har barn med trots- problematik och utagerande beteende. Projektet drivs av Riksförbundet Attention med stöd från är arvsfonden. 
Trots allt! - attention.se >

Bokcirklar för föräldrar till barn med trotsproblematik

Riksförbundet Attentions och Studieförbundet Vuxenskolan kommer ha digitala bokcirklar för föräldrar till barn med trotsproblematik.
Bokcirklar - attention.se >

YouTube filmer

Riksförbundet Attention har gjort två YouTube filmer som berättar om hur jobbigt och meningsfullt det kan kännas att vara anhörig till någon med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Till dig som stöttar en närstående som har NPF - youtube.com >
Att vara anhörig till någon med NPF – youtube.com >

Sveriges Radio

På Sveriges Radios webbplats finns ett program som handlar om hur om en pappas liv ändrades när han fick en son med cerebral pares (CP-skada).
Min sons CP-skada ändrade mitt liv - sverigesradio.se >

Sveriges Utbildningsradio

Sveriges Utbildningsradio (UR) Play har program för dig som vill lära dig något nytt. Den innehåller dokumentärer, fakta- och utbildningsprogram samt föreläsningar som är både underhållande och lärorika.
urplay.se >

UR Föräldrar

Webbplatsen Urforaldrar.se vänder sig till föräldrar som har barn med diagnoserna neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), intellektuell funktionsnedsättning, språkstörning och dyslexi. 

Programmen ger tips för att stödja barn i sociala relationer, skapa struktur, förebygga och hantera utbrott samt annat som kan underlätta vardagen.
UR Föräldrar -ur.se >

Senast ändrad 2021-09-30

Informationsansvarig: Pia Jakobsson