Skriv ut den här sidan

Hjälpmedel i hemmet

Det finns olika hjälpmedel som kan underlätta i hemmet för barn.

Det finns många olika hjälpmedel som kan underlätta i hemmet, till exempel: 

 • duschpallar
 • anpassningar till möbler
 • griptänger
 • anpassade toaletter
 • hjälpmedel för av- och påklädning
 • äta och dricka
 • laga mat och diska. 

En förskrivare utreder dina behov och beslutar om hjälpmedel. Förskrivare finns bland annat inom Habilitering & Hälsa, primärvårdsrehabilitering, psykiatri och på vårdcentraler. 
Hjälpmedel i hemmet - 1177.se >

Ledarhundar och assistanshundar

En assistanshund är en hund som används som hjälpmedel av en enskild person med sjukdom eller funktionsnedsättning. När hunden är i tjänst i offentlig miljö bär den ett tjänstetäcke eller en sele med id-kort och har då tillträde till de flesta offentliga lokaler där det normalt är hundförbud. Hundarna kan till exempel leda sin husse eller matte förbi hinder eller varna inför ett blodsockerfall.

Olika assistanshundar:

 • ledarhund hjälper ägare med synskada i det dagliga livet, till exempel att utföra ärenden, leda förbi hinder och visa var det finns trappor
 • servicehund hjälper ägare med fysisk funktionsnedsättning med praktiska vardagssysslor både hemma och i offentlig miljö
 • signalhund hjälper ägare med hörselnedsättning eller dövhet att markera och påvisa ljud både hemma och i offentlig miljö
 • medicinskt alarmerande hund är diabeteshund som varnar och reagerar på ägarens förändrade hälsotillstånd och epilepsihund som markerar inför ett epilepsianfall. Hunden kan även hämta mediciner, larma personer i omgivningen och aktivera ett mobilt trygghetslarm i tjänstetäcket.

Ledarhundar och Assistanshundar​ - 1177.se >

Nummerupplysning för personer med funktionsnedsättning

Du som har en bestående funktionsnedsättning som gör att du inte kan söka efter nummer på nätet eller i tryckta kataloger har rätt till kostnadsfri nummerupplysning på 118 400.
Nummerupplysning för personer med funktionsnedsättning - 118400.se >

Tyngdtäcke

Tyngdtäcke är ett hjälpmedel som kan förskrivas till personer med mycket grava sömnsvårigheter kombinerat med stor motorisk oro. Under utprovningen får du prova olika sorters tyngdtäcken som till exempel kedjetäcke, bolltäcke och fibertäcke. Tyngdtäckena har olika egenskaper. Vilket täcke du väljer är individuellt. Därför behövs en utprovning innan förskrivning sker.

​Förskrivning

Tyngdtäcken kan förskrivas av arbetsterapeut och sjukgymnast inom habilitering, psykiatri och geriatrik samt vid socialpsykiatriska enheter. Arbetsterapeut och sjukgymnast på barnklinik med neuropsykiatriska utredningar.

Arbetsterapeuten på Adhd-center tar emot remisser för utprovning, bedömning och eventuell förskrivning av tyngdtäcke från barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM).

Vid förskrivning av tyngdtäcke betalas en avgift på 600 kronor/tyngdtäcke. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet och återfås inte efter återlämnandet av täcket.
Tyngdtäcke - vårdgivarguiden.se >

Senast ändrad: 2019-03-14

Informationsansvarig: Pia Jakobsson