Listen

Sök bland fonder, stiftelser och stipendier

Här kan du hitta fonder stiftelser och stipendier som vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller yrkesverksam inom området. Sök genom fritext eller filtrera. När du har gjort dina val i filtreringen, behöver du klicka på "Välj".

Filtrera

Filtrering

Anhöriga och närstående
Barn
Föreningar och organisationer
Vuxna
Yrkesverksamma
Återställ
Adhd/Add
Autism
Förvärvad hjärnskada
Hörselnedsättning och dövhet
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Neurologiska sjukdomar
Synnedsättning
Andra diagnoser
Återställ

1878 års stiftelse delar ut bidrag till ensamstående kvinnor som är folkbokförd i Stockholms Stad och försörjer hemmavarande barn eller vårda eller ha vårdat förälder eller annan släkting och därmed inte kunnat förvärvsarbeta.

Se mer

Stiftelsen ger bidrag till vård och uppfostran av barn och hjälpverksamhet bland behövande.

Se mer

Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond delar ut bidrag till föräldrar, förälder eller annan person som behöver ekonomiskt stöd vid vård av barn. Även mödrar med funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag.

Se mer

Stiftelse ger bidrag till semesterresor inom Norden.

Se mer

Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Se mer

Fonden delar ut bidrag till barn med svår astma och allergi.

Se mer

Stiftelsen ger bidrag till behövande åldersstigna, sjuka eller handikappade personer, folkbokförda i Gotlands, Hallands eller f.d. Kristianstads län.

Se mer

Stiftelsen ger ekonomiska bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga. Det kan vara till exempel utbildning, resa eller hjälpmedel som samhället inte står för.

Se mer

Du som är född i Skåne och bor i Skåne kan ansöka om understöd från Carl Jönssons Understödsstiftelse II. De lämna understöd åt behövande gamla och sjuka samt till barn, ungdomar för deras vård och fostran eller utbildning samt behövande funktionshindrade av alla åldrar.

Se mer

Crafoordska stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte stödja handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Se mer

1/9