Listen

Sök bland fonder, stiftelser och stipendier

Här kan du hitta fonder stiftelser och stipendier som vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller yrkesverksam inom området. Sök genom fritext eller filtrera. När du har gjort dina val i filtreringen, behöver du klicka på "Välj".

Din sökning på gav 73 sökträffar

Filtrera

Filtrering

Anhöriga och närstående
Barn
Föreningar och organisationer
Vuxna
Yrkesverksamma
Återställ
Adhd/Add
Autism
Förvärvad hjärnskada
Hörselnedsättning och dövhet
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Neurologiska sjukdomar
Synnedsättning
Andra diagnoser
Återställ

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar upp till 23 år med funktionsnedsättning som bor inom Stockholms läns landstings verksamhetsområde.

Se mer

Stiftelserna riktar sig till bland annat funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade.

Se mer

Crafoordska stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte stödja handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Se mer

Fonden ger bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde.

Se mer

Trafikskadefonden ger bidrag till personer som har en funktionsnedsättning till följd av trafikskada.

Se mer

Stiftelsen delar ut bidrag till personer upp till 25 år som blivit skadade genom trafikolycka och fått skador på centrala nervsystemet (hjärn- och ryggmärgsskador).

Se mer

Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder.

Se mer

Fonden ger bidrag till familjer med låg inkomst för att förbättra barnets uppväxt.

Se mer

Två RBU-medlemmar per läsår får genom Valjevikens stipendium möjlighet att läsa vid Valjevikens folkhögskola. Stipendiet avser skolans treåriga kurser.

Se mer

Stiftelsen ger bidrag till barn och ungdomar som är 14-28 år och har allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador och dyslexi. Sökt bidrag ska främja utbildning och sökande ska vara bosatt i Sverige.

Se mer

1/8