Astma- och allergiförbundets barnallergifond

Fonden delar ut bidrag till barn med svår astma och allergi.

För att söka medel ur fonden krävs medlemskap i Astma- och allergiförbundet sedan minst tolv månader.

Ansökningsdatum: 1 april och 1 november
Barnallergifonden - astmaoallergiforbundet.se >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson