Rörelsehjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel som kan underlätta om barnet har svårt att röra sig, till exempel rollator och rullstol.

En förskrivare utreder barnets behov och beslutar om hjälpmedel. Förskrivare finns bland annat inom Habilitering & Hälsa, primärvårdsrehabilitering, psykiatrimottagning och vårdcentralen.

Vanliga rörelsehjälpmedel:

 • käppar och kryckor
 • rollatorer 
 • manuella rullstolar och elrullstolar
 • sittvagnar 
 • höj- och sänkbar arbetsstol
 • fordon och bilanpassningar.

Rörelsehjälpmedel - 1177.se
Hjälpmedel i hemmet - 1177.se

Egenavgifter för hjälpmedel

För vissa förskrivna hjälpmedel behöver personer betala en hjälpmedelsavgift.

Det kan vara till exempel:

 • hörapparater
 • ortopediska skor
 • elrullstol.
 • arm- och bentränare.
 • skoinlägg.

Egenavgift - vardgivarguiden.se 

Fotortoser eller ortopediska skor

Du kan ansöka om fotortoser eller ortopediska skor på remiss om du har något eller några av dessa funktionsnedsättningar:

 • neurologisk dysfunktion
 • reumatiska sjukdomar med leddestruktion som orsakat alternativt kan leda till funktionsinskränkningar
 • cirkulationsrubbningar som orsakat sår alternativt risk för sår (diabetes, arteroskleros, neuropati)
 • grava deformiteter som kraftigt begränsar förmågan till förflyttningar
 • delfotsamputationer och medfödda fotreduktioner
 • kraftigt avvikande volym
 • allergier mot kromgarvat läder. 

En förskrivare kan skriva en remiss till ett ortopedtekniskt center. Om du inte har remiss så får du själv betala kostnaden för den hjälpen du får och det ortopedtekniska hjälpmedlet.

Förskrivare kan vara till exempel:

 • Specialistläkare vid mottagning för ortopedi, reumatologi, neurologi eller rehabiliteringsmedicin.
 • Vuxenhabiliteringen Huddinge.
 • Fysioterapeut som arbetar inom neurologi och rörelseapparatens sjukdomar vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.
 • Fotterapeut med vidareutbildning i fotsjukvård, vid Sophiahemmets Högskola eller i sårbehandling, Karolinska Institutet.

Fotortoser och ortopediska skor — vardgivarguiden.se

Region Stockholm har avtal med dessa ortopedtekniska center: 

Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB - aktivortopedteknik.se

Camp Pro Ortopedteknik AB - camppro.se 

TeamOlmed AB - teamolmed.se

Spinalistips

​Spinalistips vänder sig till personer med ryggmärgsskada, deras anhöriga och rehabiliteringspersonal. 
spinalistips.se

Tipbase hjälpmedelsdatabas

Tipbase är en databas som vill ge tips, idéer och upplysa om hjälpmedel som kan vara till hjälp för personer med multipla extremitetsskador, det vill säga personer med reduktionsmissbildningar eller förvärvade amputationer på mer än en extremitet.
tipbase.org

Senast ändrad 2024-04-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson