Sexualitet

I Stockholms län finns flera mottagningar som arbetar med frågor som rör sexualitet. Det finns även webbplatser och böcker om sexualitet som riktar sig särskilt till personer med funktionsnedsättning.

Böcker och material om sexualitet

På biblioteket på Habiliteringens resurscenter hittar du böcker att låna som handlar om sexualitet. Biblioteket är specialiserat på funktionsnedsättningar. 
Bibliotek – habilitering.se

Böcker: 

 • Alla får ligga: strategier i förförelsekonst för den moderna gentlemannen och kvinnan av Henrik Fexeus. (Forum, 2009)

 • Det börjar med K: en bok om att möta frågor om sexuell hälsa utifrån fysisk funktionsnedsättning av Stefan Balogh. (Borell förlag, 2021)

 • Fördom & stolthet: om normer kring kärlek och sexualitet, texter av Mia Bobzow mfl. (forum SKILL, Kvinnofolkhögskolan, 2011)

 • ”Gå eller rulla – alla vill knulla!”: funktionsrättsaktivism i nyliberala landskap av Mikael Mery Karlsson. (Arkiv förlag, 2020)

 • Hemligheter kända av många: en metod och handbok för dig som har personlig assistans av Veronica Svensk. (Förbundet Unga Rörelsehindrade, 2011)

 • Hur gör man?: om sex- och samlevnadskunskap i särskolan av Lotta Löfgren-Mårtenson. (Argument, 2009)

 • Hur gör man kärlek?: sexhjälpreda för funktionshindrade ungdomar av Gerd Peterson. (De handikappades riksförb. (DHR), 2000)

 • Knäck kärlekskoden: en dejtinghandbok för dig på autismspektrumet av Sofia Asplund, Lisa Nordenstam. (Natur & Kultur, 2023)

 • Krymplingskortet av Annika Taesler. (Bonniers, 2023)

 • Sex, kärlek och Aspergers syndrom av Inger Jalakas. (Alfabeta, 2010)

 • Sexualitet, samtycke och relationer: de första skolåren av Ellinor Isfors. (Natur & Kultur, 2022)

 • Så funkar sex: en bok om sex, kärlek och relationer, text: Erika Gustafsson mfl. (forum SKILL, 2015)

 • The autism spectrum guide to sexuality and relationships: understand yourself and make choices that are right for you av Emma Goodall. (Jessica Kingsley, 2016)

 • The ultimate guide to sex and disability: for all of us who live with disabilites, chronic pain and illness av Miriam Kaufman mfl. (Clies Press, 2007)

 • Världens viktigaste bok: om kroppen, känslor och sex av Nathalie Simonsson. (Ordfront/Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), 2012)

Bildstöd om sexuell hälsa

På Habilitering & Hälsas webbsida finns det bildstöd för att kunna samtala om sexuell hälsa.
Bildstöd om sexuell hälsa – habilitering.se

Vill du samtala om HBTQI-frågor, så kan du använda dig av Symbolbrukets bildstöd.
Inspirationen – symbolbruket.se

Bra bemötande av HBTQ-personer

”Bra bemötande av HBTQ-personer” är en handbok som är framtagen av RFSL Stockholm på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län. Handboken är till för dig som arbetar med människor inom vården eller social omsorg.
Bra bemötande av HBTQ-personer – uppdragpsykiskhalsa.se (pdf)

Funktion i fokus

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Första numret har sex som tema.
Funktion i fokus – habilitering.se

HBTQ-personers rättigheter i Sverige

HBTQ-personers rättigheter i Sverige är en broschyren är för unga hbtq-personer som nyligen har kommit till Sverige. Den finns att beställa gratis på sju språk.
HBTQ-personers rättigheter i Sverige –mucf.se

Jag har lust

Jag har lust är en metodbank för dig som jobba med relationer, sexualitet och rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
jagharlust.se

Podden Funka olika 

Podden Funka olika har sex program om sexuell hälsa för barn och unga med funktionsnedsättning. Programmen tar upp frågor du som ung kan ha om sex och relationer, och sådant som kan vara bra för dig som förälder att veta. Ett avsnitt handlar om könsdysfori vid samtidig autism.
Sexuella hälsa – habilitering.se

De har även tre avsnitt om sex och samlevnad. Två avsnitt har fokus på rörelsenedsättning och ett på intellektuell funktionsnedsättning.
Sex och samlevnad – habilitering.se

Rullstol och sexualitet

Sveriges radio har gjort en kortdokumentär i programmet Tendens som handlar om sex och sexualitet för personer som använder rullstol.
Kan du ha sex? – sverigesradio.se

Sexbyrån

Sexbyrån är en serie som UR Skola har gjort. Serien handlar om kroppen, kärlek, relationer och sex och den vänder sig till i elever i särskolans högstadium och gymnasium.
Sexbyrån – urskola.se

Sex i rörelse

Sex i rörelse är ett projekt riktar sig i till personer mellan 15-32 som har en funktionsvariation som går utanför normen. De har spelat in kortfilmer och skrivit texter som skildrar sex och relationer.
sexirorelse.se

Sexualupplysning för alla

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) har gjort ett material om sexualupplysning för alla. Det ska vara ett komplement till skolans sexualundervisning där fokus ligger på dialog med deltagarna. Specialutbildade informatörer håller sexualupplysningen i anpassad skola och i resursskolor eller resursklasser.  

Informatörerna utgår från elevernas olika kognitiva, språkliga och kommunikativa förutsättningar. Syftet med sexualupplysningen är att ge elever möjlighet att prata och lära sig mer om kroppen, känslor, sex, normer, HBTQ+, samtycke och kommunikation.
Sexualupplysning för alla – rfsu.se

Mötesplatser

Egalia

Egalia är ett gratis fritidshäng på söder och Skärholmen för dig som är mellan 13 och 20 år som tror att du kanske kan vara HBTQ+. HBTQ står för Homosexuell, Bisexuell, Transsexuell och Queer. Plustecknet (+) står för mycket mer, som asexuell, pansexuell, olika icke-binära identiteter och andra sexualiteter.
egaliaung.se 

Hbtq-hänget

Hbtq-hänget är en mötesplats för dig som är 18 år och är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer och går i anpassad gymnasieskola, bor i gruppbostad, servicebostad eller jobbar på daglig verksamhet.
Hbtq-hänget – rfslstockholm.se

Relationer som funkar

Relationer som funkar är ett Arvsfonds projekt som FUB i Uppsala län har. Projektet vill göra det lättare för personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller autism att lära känna nya människor och kunna ha en nära relation.

De vill även skapa nya mötesplatser och göra så att de mötesplatser som redan finns blir bättre. Projektet är både för dig som har en funktionsnedsättning och du som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

Projektet har startat en gratis app som heter DigiVi. Där ska det vara enkelt och tryggt att hitta vänner, kärlek, dejta eller bara umgås. DigiVi-ombud hjälper till att skapa konton.
relationersomfunkar.se 
digivi.nu 

Mottagningar

Sexuell hälsa

Det finns flera mottagningar som kan hjälpa dig om du har frågor om sex, sexualitet, könsidentitet, preventivmedel och graviditet. 
Sexuell hälsa – 1177.se

Vårdkarta om sexuell hälsa

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) har gjort en vårdkarta så att du kan hitta rätt i sjukvården när du har frågor om sex, sexualitet och sexuell hälsa.
Vårdkarta om sexuell hälsa – rfsu.se (pdf)

Akutmottagning för våldtagna

Akutmottagningen för våldtagna är bemannad dygnet runt med personal som är särskilt utbildad för att ta emot alla som utsatts för sexuella övergrepp. Till mottagningen är du välkommen upp till en månad efter övergreppet. På mottagningen arbetar barnmorskor/sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, kuratorer, psykologer och läkarsekreterare.
Akutmottagning för våldtagna – sodersjukhuset.se

ANOVA

ANOVA utreder och behandlar män, kvinnor och par med sexualmedicinska problem och manliga fortplantningsfunktioner som barnlöshet, steriliseringsuppföljning, potensproblem.
anova.se

Aleris Rehab Station

Aleris Rehab Station bedriver medicinsk rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, multipel skleros och allmän neurologi.

Kurator och sexualrådgivare ge stöd till sexuell hälsa.
Aleris Rehab Station – aleris.se

BOSSE Råd, stöd och kunskapscenter

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning, har fyllt 16 år och bor i Stockholms län. Funktionsnedsättningen kan vara ett rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar, till exempel syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter. Det kan också vara en förvärvad hjärnskada eller epilepsi.

BOSSE har individuell rådgivning, gruppverksamhet, kognitiv beteendeterapi, anhörigstöd, föreläsningar samt utbildning och handledning för personliga assistenter.

Stefan Balogh, leg. arbetsterapeut och sexolog arbetar på BOSSE. Han möter personer med fysisk funktionsnedsättning och deras utmaningar inom sexuell hälsa samt personal. 

BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter har gjort två foldrar som handlar om normbrytande funktionalitet och sexualitet under pandemin:

 • "Det kan vara ensamt ibland - Att vara HBTQ-person med funktionsnedsättning under pandemin". Den vänder sig till dig som är hbtq-person med funktionsnedsättning.
 • "Ensam med ansvar - Om pandemins konsekvenser för hbtq-personer med funktionsnedsättning". Den vänder sig till yrkesverksamma som möter hbtq-personer med funktionsnedsättning.

bosse-kunskapscenter.se

Gynekologimottagningar

Du kan själv välja vilken gynekologisk mottagning som du vill gå till. Alla mottagningar undersöker, behandlingar och ger uppföljningar av gynekologiska sjukdomar och besvär.

Tillgängliga gynekologimottagningar för fysiska funktionsnedsättningar som har lyft:

 • Akutmottagning gynekologi på Danderyds sjukhus.
 • Aleris gynekologimottagning på Sabbatsberg
 • Gynekologisk mottagning på Karolinska universitetssjukhuset i Solna
 • Gynekologisk mottagning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge
 • Gynekologisk akutmottagning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Gynekologimottagningar – 1177.se

Gynekologisk HBT-mottagning

Gynekologisk HBT-mottagning är till för dig som identifierar dig som HBTQ-person och fungerar som en vanlig gynekologisk mottagning.
HBT-mottagning – sodersjukhuset.se

HBT-hälsan samtalsmottagning

HBT-hälsan samtalsmottagning tar emot hbt-personer och deras anhöriga för samtal, enskilt, i par eller i grupp. De kan också erbjuda handledning och konsultation kring hbt-frågor åt vårdgivare. De som arbetar där är legitimerade psykoterapeuter, psykologer och kuratorer.

Vanliga anledningar till att söka samtal hos dem är bland annat:

 • komma ut
 • relationsproblem
 • frågor kring sexuell läggning och könsidentitet
 • Hiv
 • sexuellt riskbeteende
 • sexuell problematik
 • föräldraskap och familjebildning.

Samtalsmottagning – sodersjukhuset.se

Mottagningen för könsinkongruens och könsdysfori

Mottagningen för könsinkongruens och könsdysfori (KID) är en del av Barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) forsknings- och utvecklingscentrum.

De tar emot barn och ungdomar på remiss från annan BUP från hela landet.

De bedömer och utreder könsinkongruens och könsdysfori samt ger insatser till barn och ungdomar när det gäller till exempel samtal om könsidentitet, könsuttryck, social transition, sexualitet och könsidentitetsutveckling. De ger även stöd till vårdnadshavare kring bemötande och anpassningar i vardagen.
KID – bup.se

Mika Hälsa

Mika Hälsa är en sex- och samlevnadsmottagning för dig som har sex mot ersättning och/eller skadar dig med sex, är utsatt för människohandel i sexuella ändamål eller har beroende problem. 
Mika Hälsa – beroendecentrum.se

PrevenTell

PrevenTell är en nationell hjälplinje. Dit kan du ringa om du har tappat kontrollen över din sexualitet och är rädd att göra dig själv eller andra illa. Hjälplinjen ger stöd och råd och hjälper dig vidare till behandling om behov finns. Även du som är anhörig eller har frågor om sexuellt problembeteende kan ringa.
preventell.se

Specialistmottagning sexuell hälsa

Specialistmottagning sexuell hälsa tar emot dig som upplever besvär kring din sexuella hälsa. På mottagningen arbetar där dermato-venereologer, gynekologer, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer och psykoterapeuter. För att komma till dem behövs det remiss, i de flesta fall.

De kan hjälpa dig med till exempel:

 • provtagning och behandling av sexuellt överförbara infektioner så som till
 • exempel gonorré, herpes, kondylom och syfilis
 • hudbesvär i underlivet
 • gynekologiska besvär
 • genital smärtproblematik
 • sexualrådgivning
 • preventivmedelsrådgivning
 • samtalsbehandling med kurator.

Specialistmottagning sexuell hälsa – karolinska.se 

Stockholms mansmottagning

Stockholms mansmottagning är en sex- och samlevnadsmottagning för män och för dem som identifierar sig som män. Du kan komma till Stockholms mansmottagning om du fyllt 20 år och bor i Stockholms län. Personalen består av sjuksköterskor, läkare, kurator, sexolog och psykolog som har erfarenhet av och kunskap om att möta personer med olika funktionsnedsättningar.

Du kan få hjälp med provtagning och undersökning för könssjukdomar. Du kan även få hjälp och stöd vid sexuella svårigheter.
stockholmsmansmottagning.se

Stockholms mottagning för sexuell hälsa

På Stockholms mottagning för sexuell hälsa kan du få hjälp med test för könssjukdomar, preventivmedelsrådgivning, sexualrådgivning och andra samtal kring sexuell hälsa.
stockholmsexuellhalsa.se

Ungdomsmottagning​ar i Region Stockholm

Ungdomsmottagningar vänder sig till alla som är 12-23 år. Där arbetar barnmorskor, kuratorer och läkare. Du kan antingen boka tid till en ungdomsmottagning eller komma på någon av deras drop-in-tider. Besöken är kostnadsfria.

Du kan få hjälp med preventivmedel, göra graviditetstest, testa dig för könssjukdomar och få rådgivning om kropp och sexualitet. Du kan även prata med en kurator när det gäller frågor som stress, nedstämdhet, sex, sexualitet, relationer och identitet.

På varje ungdomsmottagnings webbsida finns information om mottagningens fysiska tillgänglighet. 
ungdomsmottagningarna.se

Sexualitet på webben

Information om mens

MENSEN är en organisation som informerar om mens. De har en webbsida där det finns material för barn och unga som behöver mer stöd. Materialet finns som bildstöd, sociala berättelser, fotografier och checklistor.
Behöver mer stöd – menskompetens.se
Samtalskort – menskompetens.se (pdf)

Killar.se

Killar.se är en webbplats till alla som definierar sig som ung kille mellan 10–20 år. Där kan du chatta eller boka ett besök på deras samtalsmottagning
Exempel på samtalsämnen som de brukar prata om är kärlek, kompisar, ensamhet, sex, kropp, våld, föräldrar och skola.
killar.se

Min sexualitet – min rätt

Min sexualitet – min rätt är ett projekt mellan Funktionsrätt Sverige och Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). Syftet med projektet är att samla in och sprida kunskap om hur personer med funktionsnedsättning får tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter.

Det kan vara till exempel:

 • Att själva bestämma om, när och hur man vill ha sex med sig själv eller någon annan person.
 • Rätt att ha sex som man njuter av och utan att riskera att ge eller få en könssjukdom.
 • Att välja om, när och med vem eller vilka de vill ha en relation med.
 • Rätt att fritt välja om, när och med vem man vill gifta sig, eller om och när man vill skiljas.
 • Rätt att välja om, när, hur många och på vilket sätt man önskar få barn.
 • Den som är gravid har rätt till en trygg och säker vård vid graviditet, förlossning och abort.

Min sexualitet - min rätt – funktionsratt.se

Något har hänt

Något har hänt är en webbplats som handlar om sexuellt våld för personer som har intellektuella funktionsvariationer.
nagotharhant.se

Paramedico

Paramedico säljer hjälpmedel till dig som behöver hjälp för att kunna utöva din sexualitet. Företaget vänder sig både till privatpersoner och yrkesverksamma. 
paramedico.se

Privatliv​

Privatliv är en app som handlar om kroppen, känslor, relationer och sex. 
mittprivatliv.se

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners rättigheter

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) är en ideell organisation som arbetar för att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället. 

RFSL har en webbsida som handlar om sexualitet och funktionalitet. 
rfsl.se
Sexualitet och funktionalitet – rfsu.se

Sexleksaker för dig med funktionsnedsättning

RFSU:s webbshop tipsar om vilka sexleksaker som fungerar för dig med olika funktionsvariationer.
Sexleksakerna för dig med funktionsnedsättning – rfsu.com

Så funkar sex

Så funkar sex är en webbplats där du kan lära dig mer om sex och samlevnad. Där går att läsa om hur kärlek känns, vad en transperson är och om att vara homosexuell. Du kan även ställa frågor om sex. 
safunkarsex.se

Transformering.se

Transformering.se har samlat information om att vara trans och om könsbekräftande vård. Informationen handlar till exempel om könsutredning och hur en sådan utredning går till. Det finns också en lista med kontaktuppgifter till utredningsteam. Du kan även mejla frågor om trans, könsidentitet, vård och relationer. 
transformering.se

UMO

UMO är en webbplats för alla som är 13-25 år. Där kan du få kunskap och ställa frågor om kropp, sexualitet, relationer, psykisk hälsa, alkohol, droger och självkänsla.  

UMO-podden pratar om sex, kroppen, kärlek, vänskap, att må dåligt och att känna sig utanför. 

UMO.se har spelat i några filmer som handlar hur ett besöka på ungdomsmottagning kan vara. Filmerna finns på svenska, engelska, tigrinska, somaliska, dari och arabiska.
umo.se 
Funktionsnedsättning – umo.se
UMOpodden – umo.se
Besök på en ungdomsmottagning – umo.se

Youmo

Youmu är en webbplats för dig mellan 13 och 20 år med information på flera språk och lättläst svenska om kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra. 

Youmo i praktiken är en skrift för dig som möter unga nyanlända i ditt yrke eller privat. Den tar upp ämnen som sajten youmo.se skriver om, till exempel hälsa, sexualitet och jämställdhet.  
youmo.se
Youmo i praktiken – mucf.se 

Senast ändrad 2024-04-22

Informationsansvarig: Pia Jakobsson