Barn eller syskon som närstående till en person med funktionsnedsättning

Barn som är närstående har rätt att få information, råd och stöd när en förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor hos har en funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, allvarlig sjukdom/skada eller ett missbruk. Detsamma gäller även om den vuxne avlider. Du som är syskon kan även få samtalsstöd och rådgivning.

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden.se har informationsmaterial om barn som växer upp med missbruk, psykisk ohälsa, våld, funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom eller dödsfall i familjen.
Barn som anhörig - kunskapsguiden.se

Kära syster - om annorlunda syskonskap

Freja Darenberg har gjort en film om annorlunda syskonskap
Kära syster - om annorlunda syskonskap - youtube.com

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) samlar in och sprider forskning, kunskap och erfarenheter inom anhörigområdet. De har även information till barn som anhöriga.
Barn som anhöriga - anhoriga.se

Vuxensyskon

Nka har en webbsida som handlar om vuxensyskon.
Vuxensyskon - anhoriga.se

Digital samtalsgrupp för ungdomar

Är du mellan 15–17 år och tar hand om eller hjälper någon som inte mår bra, har funktionsnedsättning eller liknande. Då kan du ansöka till gruppen som träffas åtta tillfällen.
Digital samtalsgrupp – anhoriga.se

ME-WE

ME-WE projektet var ett internationellt projekt mellan 2018–2021. Målet var att ta fram kunskap och stärka unga personer som ger vård, hjälp och stöd till en familjemedlem eller närstående.
ME-WE - anhoriga.se

Våga fråga

Våga fråga är en webbutbildning för personal i hälso- och sjukvården. Utbildningen tar upp barnens behov av information, råd och stöd för de som har en förälder som är till exempel alvarligt sjukt, har en funktionsnedsättning, är missbrukare eller har avlidit.
Våga fråga - anhoriga.se 

Syskonkompetens

​Syskonkompetens är en webbsida med information och kunskap om hur det är att vara syskon till en person med funktionsnedsättning.
Syskonkompetens - agrenska.se

Syskonkort

Att vara syskon till en person med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan ge olika känslor som kan vara svåra att sätta ord på. Med hjälp av syskonkorten kan de känna igen och sätta ord på sina känslor.

Korten kan man använda individuellt eller i grupp med syskon, föräldrar eller närstående till barn med funktionsnedsättning samt med professionella. Syskonkorten lämpar sig bäst för personer i åldern 9 år och uppåt.
Syskonkort - fduv.fi

Vårdgivarguiden

På Vårdgivarguiden i Region Stockholm finns rubriken Barns ställning i vården med information om lagstiftning, barn som närstående, bemötande och delaktighet. 
Barns ställning i vården - vardgivarguiden.se

Senast ändrad 2023-07-27

Informationsansvarig: Pia Jakobsson