Anhöriga och närstående till personer med funktionsnedsättning

Här på Funktionshindersguiden hittar du kortfattad information om vilket stöd som finns för dig som är anhörig eller närstående till en person med funktionsnedsättning.

Här finns bland annat information om:

  • ekonomiskt stöd och bidrag 
  • Habilitering & Hälsas stöd till anhöriga
  • stöd i vardagen för dig som anhörig
  • föreningar och intresseorganisationer.

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson