Utredning av funktionsnedsättningar för barn

Det finns flera mottagningar du kan kontakta om du tror att ditt barn har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Barnavårdscentralen

Om du tror att ditt barn har en funktionsnedsättning kan du ta upp det med barnavårdscentralen (BVC) som gör en utredning eller remitterar dig vidare till rätt mottagning.

BVC gör även hälsoundersökningar och vaccinerar barn mellan noll och sex år samt ger råd om ditt barns utveckling. Du kan själv välja vilken barnavårdscentral du vill gå hos. När ditt barn är sjukt och behöver vård vänder du dig till vårdcentralen.
Besök på barnavårdscentralen - 1177.se

Elevhälsan

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska.

Eleverna ska även ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med kompetens så att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
Leda elevhälsan i skolan - skolverket.se
Elevhälsan - 1177.se

Vårdcentralen

Om du tror att ditt barn har en funktionsnedsättning kan du ta upp det med din husläkare som utreder eller remitterar dig vidare till rätt mottagning.

Vårdcentraler finns i hela Stockholms län och har olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande insatser. Där arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, barnsköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister och logopeder. Du kan lista dig på vilken vårdcentral du vill.
Vårdcentralen - 1177.se

Barn- och ungdomspsykiatrin 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en specialistverksamhet inom sjukvården för barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt. BUP ger stöd och behandling till barn och ungdomar upp till 18 år.

BUP kan också utreda om en ung person har exempelvis adhd, Tourettes syndrom eller autismspektrumdiagnos (ASD). De har även en webbsida där de beskrivet för barnen hur en utredning går till och vad som händer efter utredningen.
bup.se
Bedömning och utredning - bup.se 

Barn neurologi mottagning

Barn neurologi mottagning, Solna och mottagning Barnneuro habilitering, Huddinge utreder och behandlar barn med utvecklingsavvikelser, neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.
Alla mottagningar och avdelningar - karolinska.se

Neuropsykiatriskt utredningsteam

Neuropsykiatriskt utredningsteam (NU-teamet) på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset utreder utvecklingsavvikelser hos barn under 4 år. I NU-teamet görs även psykologiska utvecklingsbedömningar för barn under 6 år.
NU-teamet - sodersjukhuset.se

Utredningsteamet för barn och ungdomar

Utredningsteamet för barn och ungdomar på Sachsska barn- och ungdomsmottagningen i Nacka utreder neuropsykiatriska diagnoser hos barn och ungdomar mellan 4 -17 år.
Utredningsteamet - sodersjukhuset.se 

Neuropsykiatrisk utredning

På 1177 står det om hur en neuropsykiatrisk utredning går till. 
Neuropsykiatrisk utredning — 1177.se

NPF – utredning

Riksförbundet Attention har en webbsida som handlar om hur en neuropsykiatrisk utredning går till.
Utredning - attention.se

Senast ändrad 2024-04-22

Informationsansvarig: Pia Jakobsson