Utredning av funktionsnedsättningar för barn

Det finns flera mottagningar du kan kontakta om du tror att ditt barn har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Utredning för barn

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) är en specialistmottagning som utreder, behandlar och följer upp olika sjukdomar hos barn och ungdomar upp till 18 år. På BUMM arbetar barnläkare, psykolog och barnsjuksköterskor. Mottagningen utreder och behandlar bland annat astma, allergi, fetma, glutenintolerans, intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och neuropsykiatiska diagnoser.
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar - 1177.se >

Barn- och ungdomspsykiatrin 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en specialistverksamhet inom sjukvården för barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt. BUP ger stöd och behandling till barn och ungdomar upp till 18 år.

BUP kan också utreda om en ung person har exempelvis adhd, Tourettes syndrom eller autismspektrumdiagnos (ASD). De har även en webbsida där de beskrivet för barnen hur en utredning går till och vad som händer efter utredningen.
bup.se >
Bedömning och utredning - bup.se > 

Barnsjukhus som gör utredningar

Barn neurologi mottagning

Barn neurologi mottagning, Solna och mottagning Barnneuro habilitering, Huddinge utreder och behandlar barn med utvecklingsavvikelser, neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.
Alla mottagningar och avdelningar - karolinska.se >

Neuropsykiatriskt utredningsteam

Neuropsykiatriskt utredningsteam (NU-teamet) på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset utreder utvecklingsavvikelser hos barn under 4 år. I NU-teamet görs även psykologiska utvecklingsbedömningar för barn under 6 år.
NU-teamet - sodersjukhuset.se >

Utredningsteamet för barn och ungdomar

Utredningsteamet för barn och ungdomar på Sachsska barn- och ungdomsmottagningen i Nacka utreder neuropsykiatriska diagnoser hos barn och ungdomar mellan 4 -17 år.
Utredningsteamet - sodersjukhuset.se > 

Besök på barnavårdscentralen

Om du tror att ditt barn har en funktionsnedsättning kan du ta upp det med barnavårdscentralen (BVC) som gör en utredning eller remitterar dig vidare till rätt mottagning.

BVC gör även hälsoundersökningar och vaccinerar barn mellan noll och sex år samt ger råd om ditt barns utveckling. Du kan själv välja vilken barnavårdscentral du vill gå hos. När ditt barn är sjukt och behöver vård vänder du dig till vårdcentralen.
Besök på barnavårdscentralen - 1177.se >

Elevhälsan

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska även ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med kompetens så att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
Leda elevhälsan i skolan - skolverket.se >
Elevhälsan - 1177.se >

Utredning för alla åldrar

Mottagning Neuro

För att komma till någon av neurologmottagningarna behövs en remiss från din behandlande läkare. Mottagningarna tar emot personer med neurologiska sjukdomar som multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, ALS, hjärninfarkter eller hjärnblödningar (stroke). Läkare gör en neurologisk undersökning och utredning.
Alla mottagningar och avdelningar - karolinska.se >
Alla mottagningar och vårdavdelningar Danderyd sjukhus - ds.se >

Vårdcentralen

Om du tror att du själv eller ditt barn har en funktionsnedsättning kan du ta upp det med din husläkare som utreder eller remitterar dig vidare till rätt mottagning.

Vårdcentraler finns i hela Stockholms län och har olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande insatser. Där arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, barnsköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister och logopeder. Du kan lista dig på vilken vårdcentral du vill.
Vårdcentralen - 1177.se >

NPF – utredning

Riksförbundet Attention har en webbsida som handlar om hur en neuropsykiatrisk utredning går till.
Utredning - attention.se >

 

Senast ändrad 2021-05-27

Informationsansvarig: Pia Jakobsson