Nyanlända vuxna med funktionsnedsättning

För nyanlända och asylsökande finns flera vägar till vård, stöd och information på olika språk.

1177 

1177 är en nationell samlingsplats för information, sjukvårdsrådgivning och e-tjänster inom hälsa och vård. 
1177.se
1177 Vårdguidens e-tjänster – 1177.se
Så fungerar vården – 1177.se
Sök vård på rätt mottagning – 1177.se
1177 in other languages – 1177.se

Asyl- och etableringsprocessen

Myndigheten för delaktighet (MFD) har skrivit en rapport om situationen för personer med funktionsnedsättning som söker asyl och bosätter sig i Sverige.
Personer med funktionsnedsättning i asyl- och etableringsprocessen – mfd.se (pdf)

Asylrättscentrum

Asylrättscentrum arbetat för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. De erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, genomför utbildningar och granskar lagstiftning. De kan hjälpa till som offentligt biträde och driva som ombud rättsprocesser både nationellt och internationellt.
sweref.org

Bildstöd i vården

Dart arbetar med kommunikationsstöd samt alternativa pek- och styrsätt för att skapa digital delaktighet riktat till personer med funktionsnedsättning. De har gjort ett bildstöd på olika språk för hälso- och sjukvård och tandvård.
Hitta bildstöd – vgregion.se

Disabled Refugees Welcome

Disabled Refugees Welcome (DRW) är ett projekt för migranter med funktionsnedsättning och yrkesverksamma. Syftet med projektet är att förbättra mottagandet och möjligheterna till etablering av migranter, asylsökande och flyktingar i Sverige.

Projektet drivs av Independent Living Institute (ILI) och finansieras av Allmänna Arvsfonden.
disabledrefugeeswelcome.se

Vägar mor ömsesidig integration

”Vägar mor ömsesidig integration” är en informationshandbok som Disabled Refugees Welcome har get ut. Handboken är till för dem som arbetar med mottagande, etablering, integration eller sociala insatser för migranter med normbrytande funktionalitet
Vägar mot ömsesidig integration – disabledrefugeeswelcome.se

Metodhandbok för att ta emot migranter

Välkommen vem du än är, är en metodhandbok för ett tillgängligt mottagande och etablering av migranter med normbrytande funktionalitet
Välkommen vem du än är – disabledrefugeeswelcome.se (pdf)

HBTQ-personers rättigheter i Sverige

HBTQ-personers rättigheter i Sverige är en broschyren är för unga hbtq-personer som nyligen har kommit till Sverige. Den finns att beställa gratis på sju språk.
HBTQ-personers rättigheter i Sverige – mucf.se

Hedersvåld och tvångsgifte

Webbplatsen hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är till för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

På deras webbsida har de information och stödmaterial om hedersvåld och intellektuell funktionsnedsättning samt barnäktenskap och tvångsgifte till barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning
Hedersvåld – hedersfortryck.se
Stödmaterial – hedersfortryck.se (pdf)

Hejsvenska

Hejsvenska är ett digitalt stöd i svenska som andraspråk på sfi-nivå. Du kan ladda ner appen gratis på din surfplatta och smarta telefoner.
hejsvenska.se

Hälso- och sjukvård för asylsökande​

 • Du som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård och vård enligt smittskyddslagen
 • Alla asylsökande erbjuds hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningen kan du berätta att du har eller tror att du har en funktionsnedsättning, det vill säga en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.
 • Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att kommunicera när du ansöker om asyl, kan du få hjälp och stöd med det.
 • Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn boende i Sverige.
 • I vissa fall betalar du en lägre patientavgift om du visar upp ditt LMA-kort när du besöker sjukvården. Du betalar också en lägre avgift för de flesta läkemedel du köper på apotek med recept från en läkare. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept till barn under 18 år är gratis.
 • Pratar du inte svenska kan du ha rätt till tolk när du ska träffa en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. I de flesta fall kan vårdpersonalen boka tolk. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.
 • Sjukresor är resor till och från vård och behandling för dig som inte kan resa med kollektivtrafik. Vårdgivaren bedömer ditt medicinska behov av sjukresa. Du som har färdtjänst kan åka med sjukresa utan att vårdgivaren gör en medicinsk bedömning. Kontakta vårdgivaren inför besöket.

Hälso- och sjukvård för asylsökande – migrationsverket.se 
Avgifter för sjukvård – migrationsverket.se
Sjukresor – fardtjansten.regionstockholm.se

Information för dig som är ny i Sverige och lever med en funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet (MFD) har tagit fram broschyren ”Information för dig som är ny i Sverige och lever med en funktionsnedsättning” den tar upp vilka insatser och hjälpmedel du kan ansöka om när du är ny i Sverige.

Broschyren finns på tio olika språk:

 • amhariska
 • arabiska
 • dari
 • engelska
 • franska
 • somali
 • svenska
 • tigrinja
 • ukrainska
 • teckenspråk.

Information för dig som är ny i Sverige och lever med en funktionsnedsättning – mfd.se

Information om svensk socialtjänst på flera språk

Socialstyrelsen har en webbplats med information om socialtjänsten på olika språk.
Socialtjänst på flera språk – socialstyrelsen.se
Så fungerar socialtjänsten – socialstyrelsen.se

Information om Sverige

Informationsverige.se är en webbplats som vänder sig till nyanlända i Sverige. Där finns information om det svenska samhället på flera olika språk. 
informationsverige.se 
Funktionsnedsättning – informationsverige.se
Rättigheter för personer med funktionsnedsättning – informationsverige.se
Om du har en funktionsnedsättning, är sjuk eller skadad – informationsverige.se

Du som har flytt från kriget i Ukraina

Information om Sverige har en webbsida med information för dig som har flytt från kriget i Ukraina.
Flytt från kriget i Ukraina – informationsverige.se

Nationellt kompetenscenter anhöriga

Digital samtalsgrupp för arabisktalande anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) anordnar en digital samtalsgrupp för arabisktalande anhöriga till flerfunktionsnedsättning (omfattande rörelsenedsättning i kombination med svår intellektuell funktionsnedsättning). Samtalen genomförs via den digitala plattformen Zoom.
Digital samtalsgrupp – anhoriga.se (pdf) 
Digital samtalsgrupp på arabiska – anhoriga.se (pdf) 

Vilket behov av anhörigstöd har människor med migrantbakgrund

Rapporten ”Vilket behov av anhörigstöd har människor med migrantbakgrund” har Svenska Röda Korset (SRK) och Nationellt kompetenscenter anhöriga (NKA) skrivit. Syftet med rapporten är bland annat att ta upp vilka behov som anhöriga med migrantbakgrund har på det svenska välfärdssystemet. Rapporten kan även öka kunskapen om hur kommunerna och verksamheter kan arbeta för att stödja dessa anhöriga.
Vilket behov av anhörigstöd har människor med migrantbakgrund – anhoriga.se (pdf)

Refugee Line

Mind har startat en telefontjänst för dig som flytt krig, konflikt eller katastrof och befinner dig i Sverige. Du kan till exempel prata om hur du mår och få stöd för att må bättre. Tjänsten erbjuder stöd på ukrainska söndag, måndag och torsdag och på engelska tisdag och onsdag.
Refugee Line – mind.se

RG Integration

RG Aktiv Rehabilitering är en ideell förening som arbetar för att inspirera personer med fysiska funktionsnedsättningar till ett självständigt och aktivt liv.

RG Integration är ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Målgruppen är nyanlända personer som är över 15 år och som har en ryggmärgsskada eller liknande. Målet är att till exempel personerna ska få bättre integrering, sprida kunskap till anhöriga och yrkesverksamma.
RG Integration – rgaktivrehab.se

Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Stockholm

På behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Stockholm hjälper de dig som lider av trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser. Där arbetar psykologer och psykoterapeuter, sjuksköterska, kurator och fysioterapeut. Behandlingen är kostnadsfri.

De tar emot remisser från till exempel vårdcentralen, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och svenska för invandrare (sfi). Du kan även själv göra en egenanmälan.
Behandlingscenter – rodakorset.se

Transkulturellt centrum

Transkulturellt centrum (TC) är ett kunskapscentrum för att öka kunskapen om transkulturella frågor hos personal inom hälso- och sjukvården och tandvården. TC arbetar även för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland grupper av migranter. 
transkulturelltcentrum.se

Telefonlinje om corona

Transkulturellt Centrum har en telefonlinje om corona för dig som pratar arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska.

Linjen nås på 08-123 680 00 och är öppen varje vardag mellan kl. 09.00-12.000 och 13.00-15.00.
Telefonlinje om corona – transkulturelltcentrum.se 

Utbildning på din arbetsplats

Transkulturellt Centrum har utbildningar för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal som möter patienter med migrationsbakgrund.
Utbildning på din arbetsplats – transkulturelltcentrum.se

Utbildningsguiden

På Utbildningsguiden hittar du information och vägledning inför val av skola och utbildning, från förskola till utbildning för vuxna.
utbildningsguiden.skolverket.se

Olika språk

Utbildningsguiden har information om det svenska skolsystemet dessa språk:

 • Svenska
 • English (Engelska)
 • Français (Franska)
 • العربية (Arabiska)
 • Soomaali (Somaliska)
 • فارسی (Persiska)
 • دری (Dari)
 • Українська (Ukrainska)
 • Русский (Ryska)

Olika språk – utbildningsguiden.skolverket.se

Welcome House

På Welcome House kan du som är nyanländ och boende i Stockholms stad få stöd med frågorna om staden och samhället samt arbete och studier.
Welcome House – socialtstod.stockholm.se

De har även ett etableringscentrum som erbjuder aktiviteter för dig som är nyanländ och bor i Stockholms stad.
Etableringscentrum – socialtstod.stockholm.se

Youmo

Youmo är en webbplats med information på flera språk och lättläst svenska om bland annat kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra. Webbplatsen är för dig mellan 13 och 20 år. 

På deras webbplats finns där några filmer som handlar hur ett besöka på ungdomsmottagning kan vara. Filmerna finns på svenska, engelska, tigrinska, somaliska, dari och arabiska.
youmo.se
Ungdomsmottagning – youmo.se 

Utbildningspaket för dig som möter unga nysvenskar

youmo.se har tagit fram ett utbildningspaket som heter "Rätt att veta!" Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som möter unga som är nya i Sverige. Det kan vara till exempel personal inom skola, elevhälsa, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar och familjehem. Ämnena berör sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet.
Rätt att veta – mucf.se

Youmo i praktiken

Youmo i praktiken är en skrift för dig som möter unga nyanlända i ditt yrke eller privat. Den tar upp ämnen som sajten youmo.se skriver om, till exempel hälsa, sexualitet och jämställdhet.  
Youmo i praktiken – mucf.seReadSpeaker

Senast ändrad 2024-02-01

Informationsansvarig: Pia Jakobsson