Ekonomiskt stöd vid arbetsfrånvaro

Det finns ekonomiskt stöd vid arbetsfrånvaro som kan ansöka om.

Förebyggande sjukpenning för anställda

Förebyggande sjukpenning kan du ansöka om hos Försäkringskassan när du ska genomgå medicinsk behandling eller rehabilitering med syfte att förebygga sjukdom eller förkorta din sjukskrivning. En läkare ska ha ordinerat behandlingen.
Förebyggande sjukpenning för anställda - forsakringskassan.se

Särskilt högriskskydd

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning och kommer att vara sjuk fler än tio gånger under ett år eller är sjuk mer än 28 dagar i följd kan ansöka hos Försäkringskassan om särskilt högriskskydd. Du slipper karensdagarna och din arbetsgivare får ersättning för dina sjuklönekostnader
Särskilt högriskskydd - forsakringskassan.se

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson