Tolk, kognitivt stöd och kommunikationsstöd för barn med funktionsnedsättning

Barn som har en funktionsnedsättning kan få hjälp med tolkning och kommunikationsstöd.

Tolk

Om ditt barn eller du som förälder har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet kan ni få tolk. 

Om barnet eller föräldern inte pratar svenska har ni rätt till tolk för att förstå informationen inom hälso- och sjukvården och i kontakt med bland annat socialtjänsten och Försäkringskassan. Tala om att ni behöver språktolk när besöket bokas. 

Under rubriken Tolk finns mer information olika tolktjänster.

Kognitivt stöd och kommunikationsstöd 

Barn som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att uttrycka sig i tal och skrift kan använda kommunikationsstöd i kontakt med hälso- och sjukvården, till exempel bildstöd och besökshjälpen. Det gäller även barn som inte pratar svenska.

Under rubriken Kognitivt stöd och kommunikationsstöd finns mer information olika kommunikationsstöd.

Senast ändrad 2024-01-25

Informationsansvarig: Pia Jakobsson

Fotograf/Illustratör: Anki Almqvist