Fritid, kultur och motion för barn med funktionsnedsättning

Barn med en funktionsnedsättning ska kunna delta i fritidsaktiviteter och kulturella evenemang som alla andra. Många aktiviteter är anpassade för barn som behöver särskilt stöd.

Fritidsaktiviteter

Många fritidsaktiviteter och kurser är anpassade för dig som har en funktionsnedsättning. Under rubrikerna Fritidsaktiviteter finns det mer information om fritidsaktiviteter.

Kultur

Många teatrar, muséer och biografer är anpassade så att alla kan besöka dem. Under rubrikerna Tillgängliga museer och upplevelser och Tillgängliga teatrar och biografer finns det mer information om kultur i Stockholm.  

Läger och kollo

Under rubriken Läger och kollo finns information om läger och kollo som är tillgängliga för alla och som har olika inriktningar. 

Motion och träning

Under rubriken Motion och träning finns det mer information om aktiviteter som är till för dig som har en funktionsnedsättning eller som är tillgänglig för alla. 

Senast ändrad 2023-07-04

Informationsansvarig: Pia Jakobsson