Barn med funktionsnedsättning

Här på Funktionshindersguiden hittar du kortfattad information om vilket stöd som finns för barn, 0–17 år, med funktionsnedsättning samt deras föräldrar.

Här finns bland annat information om:

  • fritidsaktiviteter, idrotter, föreningar och kollo för barn och unga med funktionsnedsättning
  • stöd, anpassning och hjälpmedel i skolan för elever med funktionsnedsättning
  • hjälpmedel som kan underlätta vardagen för barn och unga
  • råd och stöd till dig som förälder. 

Senast ändrad 2023-12-14

Informationsansvarig: Pia Jakobsson