Stöd i vardagen för barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning och deras närstående kan ansöka om olika former av stöd för att vardagslivet ska fungera. Kontakta kommunen för att få veta mer om de olika insatserna.

 

Stöd i vardagen för alla åldrar

Syn- och hörselinstruktör

En syn- och hörselinstruktör kan komma hem till dig som har nedsatt syn eller hörsel. instruktören informerar om hjälpmedel och träna dig i hemmet och närmiljön. Insatsen är avgiftsfri.

Syn- och hörselinstruktör finns i vissa kommuner. Kontakta din kommun för mer information. 
Syn- och hörselinstruktör - stockholm.se

Hemtjänst

Hemtjänst är hjälp med personlig omvårdnad som duschning eller serviceinsatser, till exempel inköp och städning. Personal från hemtjänst ger hjälpen. Du ansöker hos din kommun.
Hemtjänst och hemsjukvård - kunskapsguiden.se

Kontaktperson

Kontaktpersonen är en person att till exempel gå på bio eller fika med. Du och kontaktpersonen kommer överens om var och när ni ska träffas och vad ni ska göra när ni ses. Du ansöker hos din kommun.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att barn, unga eller vuxna personer med funktionsnedsättning tillfälligt vistas i ett korttidshem eller i en korttidsfamilj. Korttidsvistelse kan också innebära vistelse på läger eller kollo.

Målet är att personen ska få miljöombyte, rekreation och möjlighet till personlig utveckling. Insatsen kan ges regelbundet eller vid akuta behov. Du ansöker om korttidsvistelse hos din kommun.

Ledsagare

Behöver du hjälp för att till exempel kunna ta dig till läkarbesök, kunna vara med på olika fritids- och kulturaktiviteter eller gå och träna kan du ansöka om en ledsagare. Du ansöker hos din kommun.

Personlig assistans

Har du stora behov av hjälp för att kunna klara vardagen kan du ansöka om personlig assistans. Målet är att du med hjälp av personlig assistans ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och leva som andra. Är dina grundläggande behov upp till 20 timmar per vecka ansöker du hos kommunen. Har du mer än 20 timmar grundläggande behov per vecka ansöker du hos Försäkringskassan.

De grundläggande behoven är till exempel:

  • personlig hygien så som duscha, gå på toaletten och tvätta sig
  • hjälp att föra maten till munnen
  • andning
  • på- och avklädning
  • kommunikation med andra
  • stöd till personer med en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att personen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom
  • stöd till personer som behöver hjälp under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för personens liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för personens fysiska hälsa.

När du beviljats personlig assistans har du även rätt till hjälp med andra personliga behov, som hushållssysslor, fritidsaktiviteter, umgänge med släkt och vänner. 
Personlig assistans - kunskapsguiden.se
Om personlig assistans - assistanskoll.se
Assistansersättning för barn - försäkringskassan.se
Assistansersättning för vuxna - forsakringskassan.se
Nya bestämmelser om personlig assistans i LSS – socialstyrelsen.se (pdf)

Assistanskoll

På Assistanskoll kan du jämföra anordnare av personlig assistans. 
assistanskoll.se

Handlingskraft 3.0

Handlingskraft är en kostnadsfri webbutbildning för dig som vill lära dig mer om kris. Utbildningen fokuserar framför allt på hur kriser påverkar personer och verksamheter inom den personliga assistansen.
Handlingskraft – intressegruppen.info

Utbildning för peronlig assistans 

Synka heter en utbildning för dig som lever och jobbar med personlig assistans.

De finns tre utbildningar: assistansanvändare, personlig assistent och arbetsledare. Utbildningarna för assistansanvändare och arbetsledare är gratis och tillgängliga för alla, medan utbildningen för personlig assistent är avgiftsbelagd.

Utbildningarna finns på svenska, engelska och arabiska.
synka.org

Socialstyrelsen

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

"Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning" är Socialstyrelsens årliga lägesrapport på funktionsnedsättningsområdet.
Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning - socialstyrelsen.se (pdf)

Metodguide för socialt arbete

Socialstyrelsens metodguid är en informationstjänst som samlar bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige.
Metodguide – socialstyrelsen.se

Personlig assistent som yrke

Socialstyrelsen har en utbildnings- och kunskapsmaterial för personliga assistenter med fokus på delaktighet, rättigheter, bemötande och regelverket. Materialet kan användas som introduktion av personliga assistenter och arbetsledare, eller för att kompetensutveckla en arbetsgrupp.
Personlig assistent som yrke - utbildning.socialstyrelsen.se

Vill du göra en insats för ett barn?

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa om hur det är att vara till exempelvis God man, kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem för barn och unga.
Insats för barn - socialstyrelsen.se

Vägar till ökad delaktighet

Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd ”Vägar till ökad delaktighet” för att ge socialtjänsten stöd i sitt arbete med stöd och service enligt LSS.

Kunskapsstödet ska ge personalen metoder för ökad delaktighet och självständighet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
Vägar till ökad delaktighet - socialstyrelsen.se (pdf)

Senast ändrad 2023-01-17

Informationsansvarig: Pia Jakobsson