Fritid, kultur och motion för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter som alla andra.

Fritid och kurser

Många fritidsaktiviteter och kurser är anpassade för dig som har en funktionsnedsättning. Under rubrikerna Fritidsaktiviteter och Kurser och studieförbund finns det mer information om fritidsaktiviteter och kurser.

Kultur

Många teatrar, museer och biografer är anpassade så att alla kan besöka dem. Under rubrikerna Tillgängliga museer och upplevelser och Tillgängliga teatrar och biografer finns det mer information om kultur i Stockholm.  

Läger och kollo

Under rubriken Läger och kollo finns information om läger och kollo som är tillgängliga för alla och som har olika inriktningar. 

Motion och träning

Under rubriken Motion och träning finns det mer information om aktiviteter som är till för dig som har en funktionsnedsättning eller som är tillgänglig för alla. 

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson