Ekonomiskt stöd och bidrag för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om olika former av ekonomiskt stöd.

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en myndighet som beviljar och betalar ut ekonomisk ersättning till människor med särskilda behov. Det är riksdag och regering som bestämmer vad som krävs för att man ska få ersättning och hur stor ersättningen ska vara.
forsakringskassan.se

Vägledningar

Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområde och uppdateras löpande.

En vägledning kan innehålla beskrivningar av:

  • författningsbestämmelser
  • förarbeten
  • allmänna råd
  • rättsliga ställningstaganden
  • praxis
  • JO:s beslut.

Vägledningar - forsakringskassan.se

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson