Habilitering & Hälsas stöd till anhöriga

Habilitering & Hälsa erbjuder stöd till dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning.

Habilitering & Hälsa ger olika former av råd, stöd och behandling vid:

  • Adhd/add hos barn och unga vuxna upp till 25 år
  • Autism
  • Dövblindhet
  • Dövhet eller grav hörselskada hos vuxna som är teckenspråkig
  • Förvärvad hjärnskada
  • Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
  • Rörelsenedsättning

Du som är anhörig och närstående till en person med dem diagnoserna kan få råd och stöd av Habilitering & Hälsa.
Stöd till anhöriga - habilitering.se​ >

Habilitering & Hälsa har flera olika mottagningar och verksamheter för dig som är anhörig och närstående: 

Senast ändrad: 2019-11-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson