Habilitering & Hälsas stöd till anhöriga

Habilitering & Hälsa erbjuder stöd till dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning.

Habilitering & Hälsa erbjuder stöd till dig som är närstående till personer med funktionsnedsättning.

Habilitering & Hälsa ger olika former av råd, stöd och behandling vid:

  • Adhd/add hos barn och unga vuxna upp till 25 år
  • Autism
  • Dövblindhet
  • Dövhet eller grav hörselskada hos vuxna som är teckenspråkig
  • Förvärvad hjärnskada
  • Intellektuell funktionsnedsättning, tidigare kallad utvecklingsstörning
  • Rörelsenedsättning.

Du som är närstående till en person kan fåhjälp för egen del av Habilitering & Hälsa.
Stöd till anhöriga - habilitering.se​ >

Habilitering & Hälsa har flera olika mottagningar som ger insatser för dig som är närstående:  

Frågetjänst om samhällets stöd vid funktionsnedsättning

Habilitering & Hälsas frågetjänst besvarar frågor som rör samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och närstående.

Du når frågetjänsten via appen "Alltid öppet", 1177 Vårdguidens e-tjänster, telefon, chatt eller e-post. Det är socionomer som besvarar frågorna.
Frågetjänst - habilitering.se >

Senast ändrad 2020-03-26

Informationsansvarig: Pia Jakobsson