Habilitering & Hälsas stöd till anhöriga

Habilitering & Hälsa erbjuder stöd till anhöriga till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningarna  kan bland annat vara intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Stödet är avgiftsfritt.

Stöd till närstående kan vara utbildning, rådgivning och information om funktionsnedsättningar, samhällets stöd, lagar och regler. Det kan också vara samtalsstöd i grupp eller enskilt, eller möjligheten att träffa andra i liknande situation.
Stöd till anhöriga - habilitering.se​ >

Habilitering & Hälsa har flera olika mottagningar och verksamheter för dig som är anhörig och närstående: 

Senast ändrad: 2019-06-10

Informationsansvarig: Pia Jakobsson