Habilitering & Hälsas stöd till anhöriga

Habilitering & Hälsa ger stöd till dig som är vårdnadshavare, andra anhöriga och personal.

Habilitering & Hälsa ger insatser till:

  • Adhd hos barn och unga upp till 25 år
  • Autism
  • Dövhet eller grav hörselskada hos vuxna som är teckenspråkiga
  • Dövblindhet
  • Flerfunktionsnedsättning
  • Förvärvad hjärnskada
  • Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
  • Rörelsenedsättning.

Habilitering & Hälsa - habilitering.se​ >

Habilitering & Hälsa har flera olika mottagningar som ger insatser för dig som är närstående:  

Frågetjänst och rådgivning

Du kan kontakta Habilitering & Hälsas frågetjänst om du har frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning och habilitering.

Habilitering & Hälsa har även en vägledare som har fördjupad kunskap om vård, omsorg och samhällets stöd till barn och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser. 

Habilitering & Hälsa har en tillfällig rådgivning för dig som behöver stöd i vardagen med anledning av coronapandemin. Vi vänder oss till dig som bor i Stockholms län och som har en funktionsnedsättning eller är närstående.
Frågetjänst och rådgivning - habilitering.se >

Senast ändrad 2022-01-05

Informationsansvarig: Pia Jakobsson