Habilitering & Hälsas stöd till anhöriga

Habilitering & Hälsa ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också råd och stöd till anhöriga.

Habilitering & Hälsa är en specialistverksamhet i Region Stockholm med 30 mottagningar. Det vanligaste sättet att komma till oss är att en läkare eller psykolog skickar en remiss. Det går också att ansöka själv. Det kostar ingenting att få habilitering.
habilitering.se

Habilitering & Hälsa ger insatser till:

 • Adhd hos barn och unga upp till 25 år
 • Autism
 • Dövhet eller grav hörselskada hos vuxna som är teckenspråkiga
 • Dövblindhet
 • Flerfunktionsnedsättning
 • Förvärvad hjärnskada
 • Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
 • Rörelsenedsättning.

Habilitering & Hälsa - habilitering.se>

Mottagningar

Habilitering & Hälsa har flera olika mottagningar som ger insatser för dig som är närstående:  

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa som ger insatser till anhöriga

 • 17 habiliteringscenter
 • Adhd-center
 • Autismcenter små barn
 • Dövblindteamet
 • Dövteamet
 • Habiliteringens anhörigcenter
 • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
 • Habiliteringens resurscenter
 • Hjärnskadecenter vuxna
 • Hjärnteamet barn

Anhöriga - habilitering.se

Frågetjänst och rådgivning

I frågetjänsten arbetar erfarna socionomer som svarar på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Det kan till exempel handla om:

 • habilitering
 • insatser från kommunen
 • bidrag och ersättningar
 • skola och fritid. ​

Rådgivningen vänder sig till dig som behöver stöd i vardagen och bemannas av kunniga medarbetare i habiliteringen.

Den kan till exempel handla om:

 • hur du skapar rutiner
 • vad det innebär att ha en funktionsnedsättning, exempelvis autism eller adhd
 • hur du kan hantera svåra situationer eller stress i vardagen.

Frågetjänst och rådgivning - habilitering.se

Senast ändrad 2023-07-27

Informationsansvarig: Pia Jakobsson