Skriv ut den här sidan

Boende och bostadsanpassning för barn med funktionsnedsättning

Bostaden kan anpassas efter barnets behov, till exempel så att barnet kan ta sig in och ut ur bostaden och förflytta sig inomhus. Det finns även boende för barn med funktionsnedsättning som du ansöker om i din kommun.

Olika typer av boenden

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar 

En insats för barn och ungdomar med funktionsnedsättning som behöver bo utanför föräldrahemmet, men fortfarande har kontakt med föräldrar, vårdnadshavare och syskon. Ansök hos din kommun.
Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS - socialstyrelsen.se (pdf) >

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att barn, unga eller vuxna personer med funktionsnedsättning tillfälligt vistas i ett korttidshem eller i en korttidsfamilj. Korttidsvistelse kan också innebära vistelse på läger eller kollo.

Målet är att personen ska få miljöombyte, rekreation och möjlighet till personlig utveckling. Insatsen kan ges regelbundet eller vid akuta behov. Du ansöker om korttidsvistelse hos din kommun.
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade  - riksdagen.se > 

Bostadsanpassningsbidrag​

Bostadsanpassningsbidrag kan du ansöka om när bostaden behöver anpassas för att exempelvis kunna ta sig in och ut ur bostaden, förflytta sig inomhus, laga mat och sköta hygien. Ansökan gör du till din kommun. Du kan läsa mer om bostadsanpassning i Boverkets digitala handbok >

På Stockholms stads webbplats finns information om bostadsanpassningsbidrag på turkiska, finska, ryska, somaliska, polska, spanska, engelska, persiska, bosniska, serbiska, kroatiska, arabiska och nordkurdiska.
Bostadsanpassning - stockholm.se >

Bostadscenter

Bostadscenter.se är en webbplats om bostadsanpassning. 

Där finns:

  • information om regelverk och hur man gör för att söka bostadsanpassningsbidrag

  • en behovsguide som hjälper dig att identifiera ditt behov av bostadsanpassning och råd om vilka lösningar som finns

  • ett planeringsverktyg som hjälper dig att skissa på hur en anpassning skulle kunna göras och se ut

  • information om kurser för intygsskrivare och handläggare, seminarier för entreprenörer, producenter och leverantörer samt informationsträffar.

Bostadscenter.se >

Återställningsbidrag för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

​När en hyresgäst flyttar kan hyresvärden eller bostadsrättsföreningar söka återställningsbidrag hos kommunen.
Återställningsbidrag - boverket.se >

Senast ändrad: 2019-06-10

Informationsansvarig: Pia Jakobsson