Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är en kommunal service. Där kan du få rådgivning om din ekonomi och praktiska råd om hur du ska hantera dina skulder.

Budget - och skuldrådgivaren kan även hjälpa till med beräkningar inför en skuldsanering samt omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering. 
konsumentverket.se >

Skuldsanering

​Skuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. Ett av grundkraven är att du inte förväntas kunna betala dina skulder på många år.

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden som utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering. Beviljas skuldsanering får du ett beslut där det framgår hur mycket du ska betala. Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan som vanligtvis löper under fem år.
Skuldsanering - kronofogden.se >

Senast ändrad: 2019-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson