Tolk, kognitivt stöd och kommunikationsstöd för dig med en funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp med tolkning och kommunikationsstöd. Om du inte pratar svenska har du rätt till tolk.

Tolk

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet kan ni få tolk. 

Om du inte pratar svenska har ni rätt till tolk för att förstå informationen inom hälso- och sjukvården och i kontakt med bland annat socialtjänsten och Försäkringskassan. Tala om att du behöver språktolk när besöket bokas. 

Under rubriken Tolk finns mer information olika tolktjänster.

Kognitivt stöd och kommunikationsstöd

Du som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att uttrycka dig i tal och skrift kan använda dig av kommunikationsstöd som till exempel bildstöd och besökshjäpen. Det gäller även dig som inte pratar svenska.

Under rubriken Kognitivt stöd och kommunikationsstöd finns mer information olika kommunikationsstöd.

Senast ändrad 2023-07-28

Informationsansvarig: Pia Jakobsson

Fotograf/Illustratör: Anki Almqvist