Utredning av funktionsnedsättningar för vuxna personer

Det finns flera mottagningar du kan kontakta om du tror att du har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Utredning för vuxna

Mottagning Neuro

För att komma till någon av neurologmottagningarna behövs en remiss från din behandlande läkare. Mottagningarna tar emot personer med neurologiska sjukdomar som multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, ALS, hjärninfarkter eller hjärnblödningar (stroke). Läkare gör en neurologisk undersökning och utredning.
Alla mottagningar och avdelningar - karolinska.se
Alla mottagningar och vårdavdelningar Danderyd sjukhus - ds.se

Psykiatrin

Psykiatrin i Stockholms län erbjuder specialistvård och behandling av psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Inom psykiatrin utreds och behandlas till exempel intellektuella funktionsnedsättningar (utvecklingsstörning) och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kan kontakta den mottagning som passar dig bäst eller få en remiss från din vårdcentral.

Om du tror att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till exempel adhd, Tourettes syndrom eller autismspektrumtillstånd som Aspergers syndrom, kan du genomgå en neuropsykiatrisk utredning. Beroende på vad utredningen visar finns olika former av stöd som kan hjälpa dig.
Neuropsykiatrisk utredning för vuxna - 1177.se
Psykiatriska mottagningen - psykiatri.sll.se

Utredning för alla åldrar

Vårdcentralen

Om du tror att du själv eller ditt barn har en funktionsnedsättning kan du ta upp det med din husläkare som utreder eller remitterar dig vidare till rätt mottagning.

Vårdcentraler finns i hela Stockholms län och har olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande insatser. Där arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, barnsköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister och logopeder. Du kan lista dig på vilken vårdcentral du vill.
Vårdcentralen - 1177.se

NPF – utredning

Riksförbundet Attention har en webbsida som handlar om hur en neuropsykiatrisk utredning går till.
Utredning - attention.se

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson