Kurser och studieförbund för dig med funktionsnedsättning

För dig med en funktionsnedsättning finns det kurser och studiecirklar med olika innehåll och inriktning.

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet har kurser och läger för personer med funktionsnedsättning.  
För dig med funktionsnedsättning - folkuniversitetet.se

FUB Stockholms fridsaktiviteter

  • Studiecirkel i Vardagsekonomi och Kompiscirkel
  • Samtalsgruppen efter jobbet 

Aktiviteter - fubstockholm.se

KRITA

KRITA är en del av Folkuniversitetet som anordnar kurser och workshops för ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska, psykiska, intellektuella eller liknande funktionsnedsättningar. Det kan exempelvis vara kurser i konst, konsthantverk, skrivarverkstad, teater och dans/rörelse. 
Krita - folkuniversitetet.se

Kurser.se

Kurser.se är en söktjänst och samlingsplats för kurser som bedrivs på fritiden. Där kan du söka bland kurser från olika arrangörer i hela Sverige. Det finns även en samlingssida för kurser som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.
kurser.se
Kurser för funktionsnedsatta - kurser.se

Kulturskolans resurscenter

Kulturskolans resurscenter är för dig som är 6-22 år, bor i Stockholms stad och har en funktionsnedsättning med särskilda behov. Skolan har kurser i musik, dans, teater, konst och media. Undervisningen sker på eftermiddagar efter skolans slut.
resurscenter - kulturskolan.stockholm.se

ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts är en internationell kulturorganisation. De arrangerar och leder kurser i scenkonst, skapar föreställningar, föreläsningar, workshops och genomför samarbetsprojekt i Sverige och internationellt. De riktar sig till alla som är intresserade av dans, musik, teater och konst oavsett personernas olika förmågor, erfarenheter och bakgrund. 
sharemusic.se

Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan har studiecirklar för personer med funktionsnedsättning. Exempel på studiecirklar är samhälls- och vardagskunskap, skapande verksamhet, kost och hälsa, datorkunskap, dans och rörelse, sång, musik och teater. Förbundet har också studiecirklar, föreläsningar och studiedagar tillsammans med personal och anhöriga.

Under sommaren anordnas sommarkurser. 
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning - sv.se

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson