Kommunikativt och kognitivt stöd

Kognitivt stöd kan hjälpa personer att till exempel komma ihåg och planera saker. Kommunikationsstöd kan underlätta kontakt och samtal mellan människor.

 

Bildstöd

Bildstöd.se

På bildstöd.se kan du skapa bildstöd för att underlätta kommunikation och förtydliga informationsmaterial för personer som har begränsningar i tal och språk. På bildstöd.se kan du till exempel själv tillverka bildscheman, informationsmaterial, kallelser och samtalskartor av olika slag. Bildstöd finnas i pappersformat, på dator, surfplatta eller telefon (digitalt). 
bildstod.se
Instruktionsfilm om att skapa egna bildstöd – youtube.se
Instruktionsfilm om översättningsfunktionen i bildstöd – youtube.se

Bildstodif.se

Riksförbundet DHB har en webbsida med bildstöd för nedladdning, samt informationsfilmer, intervjuer och manualer till olika bildstödsprogram.
Bildstöd – dhb.se 

Bildstöd i vården

På webbsidan ”Bildstöd i vården” finns bildstöd med enkel text på olika språk för information och kommunikation inom hälso- och sjukvård och tandvård.
Bildstöd i vården – vgregion.se

Bildstöd om sexuell hälsa

På Habilitering & Hälsas webbsida finns det bildstöd för att kunna samtala om sexuell hälsa.
Bildstöd om sexuell hälsa – habilitering.se

Picto-Selector

Picto-Selector är ett windowsprogram som är gratis för att skapa virtuella scheman. Det finns över 28 000 bilder översatta till engelska, holländska, tyska, franska, danska, spanska, brasiliansk och italienska samt vissa bilder är också översatt till svenska, arabiska, portugisiska och indonesiska.
pictoselector.eu

Symbolbruket

Symbolbruket utvecklar och anpassar bildstöd. Bildstöd stödjer kommunikation, struktur, planering, läsande och skrivande. De riktar sig både till de som själv behöver bildstöd och som skapar bildstödsmaterial.
symbolbruket.se

Förstå familjen

Förstå familjen är ett verktyg för dig som möter blivande föräldrar och föräldrar med barn upp till sex år som har olika kognitiva svårigheter.
Förstå familjen – mellanarkiv-offentlig.vgregion.se (pdf)

Habilitering & Hälsa

Besökshjälpen​

Besökshjälpen är en patientfolder som kan användas som stöd före, under och efter vård- och tandvårdsbesök. Foldern kan fyllas i före besöket tillsammans med någon som känner en väl och tas med till besöket. Under besöket skrivs en sammanfattning och foldern tas med tillbaka hem där man kan välja att dela information med dem som behöver få ta del av den.
Besökshjälpen – habilitering.se

Habiliteringens resurscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger också individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd.
Habiliteringens resurscenter – habilitering.se

Visningsmiljön

På Habiliteringens resurscenter finns en visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd. Här visar vi hjälpmedel som gör det lättare att förstå, minnas, planera och kommunicera. Har du en funktionsnedsättning och tillhör habiliteringens målgrupp, eller är närstående, kan du boka ett besök i visningsmiljön.
Visningsmiljö – habilitering.se
Filmer från visningsmiljön  – habilitering.se

Tidningen Funktion i fokus har gjort en serie som heter Enklare liv med tips på kommunikativt och kognitivt stöd för olika delar av hemmet.
Enklare vardag – habilitering.se

Material att ladda ner och beställa

Du kan även ladda ner och beställa material från habilitering.se när när det gäller områdena: 

  • arbete, sysselsättning och försörjning
  • förskola, skola och utbildning 
  • hantera tid, planera och genomföra
  • hem och hushåll
  • hålla ordning
  • samhällets stöd. 

Material att ladda ner och beställa – habilitering.se

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för dig som har tal-, röst- eller språkskada som inte är orsakad av en hörselskada.
Taltjänst – habilitering.se 

Information om mens

MENSEN är en organisation som informerar om mens. De har en webbsida där det finns material för barn och unga som behöver mer stöd. Materialet finns som bildstöd, sociala berättelser, fotografier och checklistor.
Behöver mer stöd – menskompetens.se
Samtalskort – menskompetens.se (pdf)

Kognitivt vardagsstöd

Skövde kommun har en webbsida om kognitivt vardagsstöd.
Kognitivt vardagsstöd – skovde.se

Kunskapsguiden 

Kunskapsguiden är en webbplats från Socialstyrelsen som vänder sig bland annat till yrkesverksamma som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.
kunskapsguiden.se

Alternativ och kompletterande kommunikation

Kunskapsguiden har en webbsida med information om ”Alternativ och kompletterande kommunikation” (AKK).

AKK är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan människor och hjälper personer med kommunikationssvårigheter att förstå andra och att uttrycka sig.
Alternativ och kompletterande kommunikation – kunskapsguiden.se
Utbildningar – kunskapsguiden.se

Stödja personer med nedsatt beslutsförmåga

Kunskapsguiden har en webbsida som handlar om att stödja personer med nedsatt beslutsförmåga. På den sidan finns där även en film om kommunikation och delaktighet.
Konkret stöd – kunskapsguiden.se

Min bok

Min bok är för dig som har svårt att berätta och komma ihåg exempelvis var du bor, var du är på dagarna, mediciner, hjälpmedel, hur du kommunicerar och dina kontaktpersoner. Boken kan användas i kontakten med personal inom daglig verksamhet, förskola, skola, habilitering, korttidshem och vården. 
Min bok –  1177.se

Mitt SjukvårdsCV​

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har tagit fram en folder som heter Mitt SjukvårdsCV och som kan användas av personer med olika funktionsnedsättningar inom vården. I foldern kan man fylla i viktig information som allergier, personlig hygien eller kommunikationssvårigheter.
Mitt SjukvårdsCV – hjarnkraft.se

Så vårdar du ditt sjuka barn

Broschyren Så vårdar du ditt sjuka barn vänder sig till alla föräldrar med sjuka barn mellan noll och fem år. Broschyrens främsta syfte är att underlätta kommunikationen mellan BVC-personal eller annan vårdpersonal och föräldrar som önskar kortfattad information i kombination med bildstöd
Så vårdar du ditt sjuka barn –  kunskapsstodforvardgivare.se 

Teletal

Teletal är en telefontjänst öppen för alla som behöver personligt stöd vid telefonsamtal Det kostar inget att ringa, du behöver inte boka tid och de har tystnadsplikt. Du ringer med din vanliga telefon, fast eller mobil.

Teletal följer med i telefonsamtalet och hjälper dig:

  • tolka otydligt tal och svåra ord
  • ge stöd för minnet
  • anteckna vad som sägs och skickar hem det till dig
  • hjälpa dig genom telefonväxlar.

teletal.se

Vi är med – paketet

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) samlar in och sprider forskning, kunskap och erfarenheter inom anhörigområdet. 

“Vi är med –paketet” är en verktygslåda som består av 12 olika delar. Varje del innehåller föreläsning och nedladdningsbart material som kan användas för att förbättra kommunikationen, samspel, aktivitet och delaktighet för personer med flerfunktionsnedsättning.
Vi är med – anhoriga.se

Senast ändrad 2023-10-31

Informationsansvarig: Pia Jakobsson