Skriv ut den här sidan

Råd och stöd för barn

Det finns olika mottagningar som du kan vänd dig om ditt barn behöver prata med någon. Det kan till exempel handla om att livet känns jobbigt, problem i familjen eller med kompisar.

Råd och stöd för barn 

 • För barn upp till sex års år vänder du dig till Barnavårdscentralen (BVC).
 • Elever som går i skolan kan prata med skolsköterskan eller skolkuratorn.
 • Det finns vårdcentraler samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som har psykologer som riktar sig speciellt till barn och unga. De kallas även första linjen-mottagningar.
 • På en ungdomsmottagning kan barn och unga mellan 12-23 år få stöd och hjälp både när det gäller kroppsliga frågor och frågor som rör deras liv.
 • UMO är en webbplats för alla som är 13-25 år. Där kan de få kunskap och ställa frågor om kropp, sexualitet, relationer, psykisk hälsa, alkohol, droger och självkänsla. 
 • Youmu är en webbplats för barn mellan 13 och 20 år. Där finns det information på flera språk och lättläst svenska om kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra.
 • Din kommun kan också hjälpa barn om de har det svårt. Det finns olika slags enheter, mottagningar och projekt som vänder sig just till barn och ungdomar. Det är kommunens socialtjänst som har huvudansvaret för att du ska få hjälp.
 • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) hjälper barn upp till 17 år. Kontakta dem om du har lite svårare psykiska besvär som gör att du inte orkar med vardagen och livet.
 • Om läget är allvarligt, ska du ringa direkt till BUP-mottagningar som har akutansvar på vardagar kl 8-16. BUP Akutenhet har öppet på kvällar, nätter och helger.
  Hjälp och stöd för barn och ungdomar - 1177.se >

Råd och stöd för alla åldrar

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter vänder sig till dig som fyllt 16 år, bor i Stockholms län och har en funktionsnedsättning. Det kan vara rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar, till exempel syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter. Det kan också vara en förvärvad hjärnskada eller epilepsi.

BOSSE har individuell rådgivning, gruppverksamhet, kognitiv beteendeterapi, anhörigstöd, föreläsningar samt utbildning och handledning för personliga assistenter.
bosse-kunskapscenter.se >

Föreningar och intresseorganisationer

Vissa organisationer ger råd och stöd till dig med funktionsnedsättning och dina närstående.
Föreningar och intresseorganisationer >

Habilitering & Hälsa

Habiliteringscentren

​Habiliteringscentren erbjuder samtalsstöd för dig som har en funktionsnedsättning med diagnos intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrum, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Även närstående och personens nätverk kan få stödsamtal.
Psykisk hälsa - habilitering.se >
Stöd till anhöriga - habilitering.se >
Mottagningar - habilitering.se >

Frågetjänst

Till frågetjänsten kan du ställa frågor som rör samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Du når frågetjänsten via telefon, 1177 Vårdguidens e-tjänster, e-post eller vid personligt besök. Socionomer besvarar frågorna. 
Frågetjänst - habilitering.se >

Boka telefontid till Frågetjänsten

Du kan även boka en telefontid med frågetjänstens socionomer på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Samtalet journalförs och samtalstiden är upp till 45 minuter.
Boka tid direkt - 1177.se >
Boka telefontid - habilitering.se >

Psykoterapimottagningen Linden

Psykoterapimottagningen Linden erbjuder psykoterapi för personer med olika former av funktionsnedsättningar, främst intellektuell funktionsnedsättning, men även medfödda och omfattande rörelsehinder, förvärvade hjärnskador, eller sjukdomar som ger en stor varaktig funktionsnedsättning.

På mottagningen arbetar personer med psykoterapeutisk kompetens och lång erfarenhet av att möta människor med dessa funktionsnedsättningar. Remiss behövs från ditt habiliteringscenter.
Psykoterapimottagningen Linden - habilitering.se >

Vägledare

Du kan kontakta Hablitering & Hälsas vägledaren genom att boka en telefontid på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vägledaren ger information om till exempel skola, arbete, vård och omsorg för personer med autism och adhd
boka tid direkt - 177.se >
Vägledare - habilitering.se >

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS​

Insatsen omfattar både anhöriga och personen själv och är tänkt att underlätta det dagliga livet genom information om funktionsnedsättningen och vilka myndigheter som ger hjälp och stöd. Du kan få stöd och rådgivning via landstinget av en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut. Även din kommun eller stadsdelsförvaltning kan ge detta stöd.

Senast ändrad: 2019-05-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson