Råd och stöd för barn

Det finns olika mottagningar som du kan vända dig till om ditt barn behöver prata med någon. Det kan till exempel handla om problem med familjen eller kompisar eller att livet känns jobbigt.

Råd och stöd för barn 

 • För barn upp till sex år vänder du dig till Barnavårdscentralen (BVC).
 • Elever som går i skolan kan prata med skolsköterskan eller skolkuratorn.
 • Det finns vårdcentraler samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som har psykologer som riktar sig speciellt till barn och unga. De kallas även första linjen-mottagningar.
 • På en ungdomsmottagning kan barn och unga mellan 12-23 år få stöd och hjälp om sex, hälsa och relationer.
 • UMO är en webbplats för alla som är 13-25 år och har information om sex, hälsa och relationer.
 • Youmu är en webbplats för barn mellan 13-20 år på olika språk och lättläst svenska. Där finns information om kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra.
 • Din kommuns socialtjänst kan också hjälpa barnet eller dig som förälder som behöver råd och stöd.
 • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) hjälper barn upp till 17 år. Kontakta dem om du har lite svårare psykiska besvär som gör att du inte orkar med vardagen och livet.
 • Om läget är allvarligt, ska du ringa direkt till BUP-mottagningar som har akutansvar på vardagar kl 8-16. BUP Akutenhet har öppet på kvällar, nätter och helger.
  Hjälp och stöd för barn och ungdomar - 1177.se >

Råd och stöd för alla åldrar

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter vänder sig till dig som fyllt 16 år, bor i Stockholms län och har en funktionsnedsättning. Det kan vara rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar, till exempel syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter. Det kan också vara en förvärvad hjärnskada eller epilepsi.

BOSSE har individuell rådgivning, gruppverksamhet, kognitiv beteendeterapi, anhörigstöd, föreläsningar samt utbildning och handledning för personliga assistenter.
bosse-kunskapscenter.se >

Föreningar och intresseorganisationer

Vissa organisationer ger råd och stöd till dig med funktionsnedsättning och dina närstående.
Föreningar och intresseorganisationer >

Habilitering & Hälsa i Stockholms län

Habiliteringscenter

Habiliteringscentren erbjuder samtalsstöd för dig som har en funktionsnedsättning med diagnos intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrum, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Även närstående och personens nätverk kan få stödsamtal.
Psykisk hälsa - habilitering.se >
Stöd till anhöriga - habilitering.se >
Mottagningar - habilitering.se >

Frågetjänst

Till frågetjänsten kan du ställa frågor som rör samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Du når frågetjänsten via telefon, 1177 Vårdguidens e-tjänster, e-post eller vid personligt besök. Socionomer besvarar frågorna.

Du kan även boka en telefontid med frågetjänstens socionomer på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Samtalet journalförs och samtalstiden är upp till 45 minuter. 
Frågetjänst - habilitering.se >
Boka tid direkt - 1177.se >

Vägledare

Du kan kontakta Hablitering & Hälsas vägledaren genom att boka en telefontid på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vägledaren ger information om till exempel skola, arbete, vård och omsorg för personer med autism och adhd
Vägledare - habilitering.se >
Boka tid direkt - 177.se >

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS​

Insatsen omfattar både anhöriga och personen själv och är tänkt att underlätta det dagliga livet genom information om funktionsnedsättningen och vilka myndigheter som ger hjälp och stöd. Du kan få stöd och rådgivning via landstinget av en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut. Även din kommun eller stadsdelsförvaltning kan ge detta stöd.

Stroke- och hjärnskadevägledare

Stroke- och hjärnskadevägledare vänder sig till personer i Stockholms län som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada och deras närstående. Yrkesverksamma i vårdkedjan kan även vända sig dit.

Du kan kontakta vägledaren genom telefon eller bokade besök. Du kan få informera om till exempel rehabilitering, samhällets stöd, sysselsättning eller fritid.
Stroke- och hjärnskadevägledare - ds.se >

Senast ändrad: 2019-09-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson