Råd och stöd för barn

Det finns olika mottagningar som du kan vända dig till om ditt barn behöver prata med någon. Det kan till exempel handla om problem med familjen eller kompisar eller att livet känns jobbigt.

Psykiskt stöd för dig som är ung i Stockholms län

 • För barn upp till sex år vänder du dig till Barnavårdscentralen (BVC).
 • Elever som går i skolan kan prata med skolsköterskan eller skolkuratorn.
 • Det finns vårdcentraler samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som har psykologer som riktar sig speciellt till barn och unga. De kallas även första linjen-mottagningar.
 • På en ungdomsmottagning kan barn och unga mellan 12-23 år få stöd och hjälp om sex, hälsa och relationer.
 • UMO är en webbplats för alla som är 13-25 år och har information om sex, hälsa och relationer.
 • Youmu är en webbplats för barn mellan 13-20 år på olika språk och lättläst svenska. Där finns information om kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra.
 • Din kommuns socialtjänst kan också hjälpa barnet eller dig som förälder som behöver råd och stöd.
 • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) hjälper barn upp till 17 år. Kontakta dem om du har lite svårare psykiska besvär som gör att du inte orkar med vardagen och livet.
 • Om läget är allvarligt, ska du ringa direkt till BUP-mottagningar som har akutansvar på vardagar kl 8-16. BUP Akutenhet har öppet på kvällar, nätter och helger.
  Psykiskt stöd för dig som är ung i Stockholms län - 1177.se

För dig som är ung och söker hjälp

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är en samarbetsorganisation för 13 organisationer verksamma inom psykisk hälsa området. De har en webbsida där barn och unga kan hitta information om vart de kan vända sig om de mår psykisk dåligt och behöver hjälp.
För dig som är ung och söker hjälp - nsph.se

Råd och stöd för alla åldrar

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter vänder sig till dig som fyllt 16 år, bor i Stockholms län och har en funktionsnedsättning. Det kan vara rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar, till exempel syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter. Det kan också vara en förvärvad hjärnskada eller epilepsi.

BOSSE har individuell rådgivning, gruppverksamhet, kognitiv beteendeterapi, anhörigstöd, föreläsningar samt utbildning och handledning för personliga assistenter.
bosse-kunskapscenter.se

Föreningar och intresseorganisationer

Vissa organisationer ger råd och stöd till dig med funktionsnedsättning och dina närstående.
Föreningar och intresseorganisationer

Habilitering & Hälsa i Region Stockholm

Habiliteringscenter

Habiliteringscentren erbjuder samtalsstöd för dig som har en funktionsnedsättning med diagnos intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrum, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Även närstående och personens nätverk kan få stödsamtal.
Vårdnadshavare – habilitering.se
Barn och ungdomar – habilitering.se
Vuxna – habilitering.se
Anhöriga – habilitering.se
Hitta mottagning – habilitering.se

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag.
Frågetjänst och rådgivning – habilitering.se

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS​

Insatsen omfattar både anhöriga och personen själv och är tänkt att underlätta det dagliga livet genom information om funktionsnedsättningen och vilka myndigheter som ger hjälp och stöd.

Regionernas habilitering ger dig stöd och rådgivning och det kan vara till exempel kuratorsstöd, psykologstöd och samordning av myndighetskontakter. 
Insatser och stöd enligt LSS – kunskapsguiden.se
Ansöka om råd och stöd enligt LSS – habilitering.se

Rådgivning om rättigheter och praktiska frågor

Artikel 19 som Verktyg erbjuder kostnadsfri rådgivning för enskilda om rättigheter och praktiska frågor om stöd för personer med funktionsnedsättning.

Artikel 19 som verktyg är ett projekt som drivs av Independent Living Institute (ILI) och finansieras av Allmänna arvsfonden.
Rådgivning om rättigheter och praktiska frågor – lagensomverktyg.se

Stroke- och hjärnskadevägledare

Stroke- och hjärnskadevägledare vänder sig till personer i Stockholms län som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada och deras närstående. Yrkesverksamma i vårdkedjan kan även vända sig dit.

Du kan kontakta vägledaren genom telefon eller bokade besök. Du kan få information om till exempel rehabilitering, samhällets stöd, sysselsättning eller fritid.
Stroke- och hjärnskadevägledare – ds.se

Socialtjänsten

Din kommuns socialtjänst kan också hjälpa dig när du behöver råd och stöd.
Socialtjänsten – socialstyrelsen.se

Vårdcentral

Vårdcentralen är ditt förstahandsval när du eller ditt barn behöver träffa vårdpersonal. De hjälper till med både fysiska och psykiska symtom. 
Vårdcentral – 1177.se
Psykiskt stöd för unga – 1177.se

Ungdomsmottagning

På en ungdomsmottagning kan personer upp till 23 år få stöd och hjälp både när det gäller kroppsliga frågor och frågor som rör ditt liv.
ungdomsmottagningarna.se

UMO är en webbplats för alla upp till 25 år. Där kan du få information och ställa frågor om sex, hälsa och relationer.
umo.se

Youmu

Youmu är en webbplats för personer upp till 20 år på olika språk och lättläst svenska. Där finns information om kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra.
youmo.se

Psykisk hälsa  

Digitala zoner

Digitala zoner är en kostnadsfria app för dig som är mellan 13–25 år. I appen finns övningar, tips och redskap för att stärka din självkänsla, sänka stress, hantera ångest och ensamhet. Där finns även avslappnings- och andningsövningar.

Yrkesverksamma kan även använda den i mötet med ungdomar.
Digitala zoner – freezonesweden.se

Livslinjen

Mind har startat en chatt för unga som vill chatta med en vuxen. Du kan prata om till exempel dina känslor, tankar och när livet känns jobbigt.
Livslinjen – mind.se

Lumeno 

Appen Lumeno är till för personer som vill öka sin kunskap om sin psykiska ohälsa.

Appen kan hjälpa personen att:

 • förstå sig själv bättre
 • hitta verktyg för att ta sig ur mörkret
 • söka kontakt i risksituationer
 • upptäcka hur ljuset alltid återvänder.

lumeno.se

Psykisk hälsa i kristid

Psykisk hälsa i kristid är en webbsida med samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider.
Psykisk hälsa i kristid – uppdragpsykiskhalsa.se

Råd för psykisk hälsa

I broschyren ”Råd för psykisk hälsa” kan du läsa om hur du kan ta hand om din psykiska hälsa och må bättre. Där finns också tips på vart du kan vända dig i stunder när livet känns svårt eller om du behöver någon att prata med.
Råd för psykisk hälsa – anhorigasriksforbund.se (pdf)

Ungarelationer.se

Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga upp till 20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter eller är en kompis till någon som blir utsatt eller utsätter någon.

De ger även stöd och information till dig som är förälder.
ungarelationer.se
Förälder – ungarelationer.se

Vara Nere

Mind och studieförbundet Bilda har ett arvsfondsprojekt som heter Vara Nere. Syftet är att unga ska få koll på vad de känner, och våga prata med varandra om psykiskt mående. 

Projektet använder sig av instagramkonto, kunskapsportal, ledarutbildning, podd och studiecirkelmaterial.
varanere.se

Varmprat

Varmprat är frågekort som kan få oss att öppnar upp för samtal om hur vi mår och vårt psykiska mående.
Varmprat – mind.se

Senast ändrad 2023-07-27

Informationsansvarig: Pia Jakobsson