Inkontinenshjälpmedel för barn

De behöver då kontakta en förskrivare som utreder behovet, provar ut och förskriver hjälpmedlet.

Inkontinensskydd för barn

  • Barn under tre år med hormonella rubbningar, tarmsjukdomar och missbildningar kan efter utredning och bedömning få inkontinensskydd förskrivna för den mängd som överstiger normalbehovet.
  • Barn tre år och äldre som är medicinskt sjuka och funktionshindrade kan efter utredning och bedömning få inkontinensskydd förskrivna som täcker dygnsbehovet.
  • Barn fem år och äldre som är utredda på specialistklinik, barnläkarmottagning eller på vårdcentral av distriktssköterska kan få förskrivet lakansskydd. Nattblöjor kan vid mycket speciella behov förskrivas efter barnuroterapeuts bedömning.

Inkontinensskydd för barn - vardgivarguiden.se >

Att få inkontinenshjälpmedel

Det finns hjälpmedel och behandling oavsett om besvären är tillfälliga eller om de kommer att finnas under en längre tid. För att få ett inkontinenshjälpmedel behöver du träffa en person som kan skriva ut hjälpmedel en så kallad förskrivare.

Förskrivaren kan vara något av följande

  • läkare
  • sjuksköterska
  • fysioterapeut eller sjukgymnast
  • barnmorska.

Att få inkontinenshjälpmedel - 1177.se >

Badkläder

Badkläder avsedda för personer med inkontinens. De kan förskrivas av barnmorska, distriktssköterska, gynekolog, urolog och uroterapeut. 
Badkläder - vardgivarguiden.se >

Senast ändrad 2021-01-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson