Råd och stöd när du har en funktionsnedsättning

Vänd dig i första hand till din vårdcentral om du har behov av samtalsstöd. Du kan även få hjälp via psykiatrin, ett habiliteringscenter eller frågetjänsten inom Habilitering & Hälsa.

Råd och stöd för vuxna

 • Kontakta din vårdcentral om du har sömnsvårigheter, panikattacker, känner ångest, nedstämdhet, misstänker eller har en depression. De kan ge rådgivning, samtalsstöd eller psykologisk- och läkemedelsbehandling.
  Vårdcentral - 1177.se >
 • Om du behöver mer hjälp, kan du själv ta kontakt med en psykiatrisk mottagning eller få en remis från din läkare. Innan du får behandling behöver du få en bedömning, och ibland även en utredning för att få svar på vad du kan behöva för hjälp och stöd. Om du behöver kan du sedan få till exempel psykoterapi, psykologisk- och läkemedelsbehandling.
  Söka psykiatrisk vård –1177.se >
  Psykiatrisk vård för vuxna i Stockholms län – 1177.se >
  psykiatri.sll.se >
 • Du som behöver akut psykiatrisk hjälp kan kontakta en jourmottagning, psykiatriska akutmottagningen eller ring 112.
  Akut hjälp - psykiatri.sll.se >
 • På en ungdomsmottagning kan personer upp till 23 år få stöd och hjälp både när det gäller kroppsliga frågor och frågor som rör ditt liv.
  ungdomsmottagningar.sll.se >
 • UMO är en webbplats för alla upp till 25 år. Där kan du få information och ställa frågor om sex, hälsa och relationer.
  umo.se >
 • Youmu är en webbplats för personer upp till 20 år på olika språk och lättläst svenska. Där finns information om kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra.
  youmo.se
 • Din kommuns socialtjänst kan också hjälpa dig när du behöver råd och stöd.

Råd och stöd för alla åldrar

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter vänder sig till dig som fyllt 16 år, bor i Stockholms län och har en funktionsnedsättning. Det kan vara rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar, till exempel syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter. Det kan också vara en förvärvad hjärnskada eller epilepsi.

BOSSE har individuell rådgivning, gruppverksamhet, kognitiv beteendeterapi, anhörigstöd, föreläsningar samt utbildning och handledning för personliga assistenter.
bosse-kunskapscenter.se >

Föreningar och intresseorganisationer

Vissa organisationer ger råd och stöd till dig med funktionsnedsättning och dina närstående.
Föreningar och intresseorganisationer >

Habilitering & Hälsa i Stockholms län

Habiliteringscenter

Habiliteringscentren erbjuder samtalsstöd för dig som har en funktionsnedsättning med diagnos intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrum, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Även närstående och personens nätverk kan få stödsamtal.
Psykisk hälsa - habilitering.se >
Stöd till anhöriga - habilitering.se >
Mottagningar - habilitering.se >

Frågetjänst

Till frågetjänsten kan du ställa frågor som rör samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Du når frågetjänsten via telefon, 1177 Vårdguidens e-tjänster, e-post eller vid personligt besök. Socionomer besvarar frågorna.

Du kan även boka en telefontid med frågetjänstens socionomer på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Samtalet journalförs och samtalstiden är upp till 45 minuter. 
Frågetjänst - habilitering.se >
Boka tid direkt - 1177.se >

Vägledare

Du kan kontakta Hablitering & Hälsas vägledaren genom att boka en telefontid på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vägledaren ger information om till exempel skola, arbete, vård och omsorg för personer med autism och adhd
Vägledare - habilitering.se >
Boka tid direkt - 177.se >

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS​

Insatsen omfattar både anhöriga och personen själv och är tänkt att underlätta det dagliga livet genom information om funktionsnedsättningen och vilka myndigheter som ger hjälp och stöd. Du kan få stöd och rådgivning via landstinget av en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut. Även din kommun eller stadsdelsförvaltning kan ge detta stöd.

Stroke- och hjärnskadevägledare

Stroke- och hjärnskadevägledare vänder sig till personer i Stockholms län som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada och deras närstående. Yrkesverksamma i vårdkedjan kan även vända sig dit.

Du kan kontakta vägledaren genom telefon eller bokade besök. Du kan få informera om till exempel rehabilitering, samhällets stöd, sysselsättning eller fritid.
Stroke- och hjärnskadevägledare - ds.se >

Senast ändrad: 2019-06-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson