Råd och stöd när du har en funktionsnedsättning

Om du har ett beroende eller missbruk kan du kontakta din husläkare eller en beroendemottagning. Du kan också få hjälp via olika hjälplinjer.

Råd och stöd för vuxna

Kontakta din vårdcentral om du har sömnsvårigheter, panikattacker, känner ångest, nedstämdhet, misstänker eller har en depression. De kan ge rådgivning, samtalsstöd eller psykologisk- och läkemedelsbehandling.
Vårdcentral - 1177.se >

Om du behöver mer hjälp, kan du själv ta kontakt med en psykiatrisk mottagning eller få en remis från din läkare. Innan du får behandling behöver du få en bedömning, och ibland även en utredning för att få svar på vad du kan behöva för hjälp och stöd. Om du behöver kan du sedan få till exempel psykoterapi, psykologisk- och läkemedelsbehandling.
Söka psykiatrisk vård –1177.se >
Psykiatrisk vård för vuxna i Stockholms län – 1177.se >
psykiatri.sll.se >

Du som behöver akut psykiatrisk hjälp kan kontakta en jourmottagning, psykiatriska akutmottagningen eller ring 112.
Akut hjälp - psykiatri.sll.se >

På en ungdomsmottagning kan personer upp till 23 år få stöd och hjälp både när det gäller kroppsliga frågor och frågor som rör ditt liv.
ungdomsmottagningar.sll.se >

UMO är en webbplats för alla upp till 25 år. Där kan du få information och ställa frågor om sex, hälsa och relationer.
umo.se >

Youmu är en webbplats för personer upp till 20 år på olika språk och lättläst svenska. Där finns information om kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra.
youmo.se

Din kommuns socialtjänst kan också hjälpa dig när du behöver råd och stöd.

Råd och stöd för alla åldrar

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter vänder sig till dig som fyllt 16 år, bor i Stockholms län och har en funktionsnedsättning. Det kan vara rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar, till exempel syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter. Det kan också vara en förvärvad hjärnskada eller epilepsi.

BOSSE har individuell rådgivning, gruppverksamhet, kognitiv beteendeterapi, anhörigstöd, föreläsningar samt utbildning och handledning för personliga assistenter.
bosse-kunskapscenter.se >

Föreningar och intresseorganisationer

Vissa organisationer ger råd och stöd till dig med funktionsnedsättning och dina närstående.
Föreningar och intresseorganisationer >

Habilitering & Hälsa i Region Stockholm

Habiliteringscenter

Habiliteringscentren erbjuder samtalsstöd för dig som har en funktionsnedsättning med diagnos intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrum, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Även närstående och personens nätverk kan få stödsamtal.
Stöd till anhöriga - habilitering.se >
Hitta mottagning - habilitering.se >

Frågetjänst och rådgivning

Du kan kontakta Habilitering & Hälsas frågetjänst om du har frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning och habilitering.

Habilitering & Hälsa har även en vägledare som har fördjupad kunskap om vård, omsorg och samhällets stöd till barn och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser. 

Habilitering & Hälsa har en tillfällig rådgivning för dig som behöver stöd i vardagen med anledning av coronapandemin. Vi vänder oss till dig som bor i Stockholms län och som har en funktionsnedsättning eller är närstående.
Frågetjänst och rådgivning - habilitering.se >

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS​

Insatsen omfattar både anhöriga och personen själv och är tänkt att underlätta det dagliga livet genom information om funktionsnedsättningen och vilka myndigheter som ger hjälp och stöd.

Regionernas habilitering ger dig stöd och rådgivning och det kan vara till exempel kuratorsstöd, psykologstöd och samordning av myndighetskontakter. 
Insatser och stöd enligt LSS - kunskapsguiden.se >

Rådgivning om rättigheter och praktiska frågor

Artikel 19 som Verktyg erbjuder kostnadsfri rådgivning för enskilda om rättigheter och praktiska frågor om stöd för personer med funktionsnedsättning.

Artikel 19 som verktyg är ett projekt som drivs av Independent Living Institute (ILI) och finansieras av Allmänna arvsfonden.
Rådgivning om rättigheter och praktiska frågor - lagensomverktyg.se >

Stroke- och hjärnskadevägledare

Stroke- och hjärnskadevägledare vänder sig till personer i Stockholms län som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada och deras närstående. Yrkesverksamma i vårdkedjan kan även vända sig dit.

Du kan kontakta vägledaren genom telefon eller bokade besök. Du kan få information om till exempel rehabilitering, samhällets stöd, sysselsättning eller fritid.
Stroke- och hjärnskadevägledare - ds.se >

Psykisk hälsa  

Lumeno 

Appen Lumeno är till för personer som vill öka sin kunskap om sin psykiska ohälsa.

Appen kan hjälpa personen att:

  • förstå sig själv bättre
  • hitta verktyg för att ta sig ur mörkret
  • söka kontakt i risksituationer
  • upptäcka hur ljuset alltid återvänder.

lumeno.se >

Psykisk hälsa i kristid

Psykisk hälsa i kristid är en webbsida med samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider.
Psykisk hälsa i kristid – uppdragpsykiskhalsa.se >

Råd för psykisk hälsa

I broschyren ”Råd för psykisk hälsa” kan du läsa om hur du kan ta hand om din psykiska hälsa och må bättre. Där finns också tips på vart du kan vända dig i stunder när livet känns svårt eller om du behöver någon att prata med.
Råd för psykisk hälsa - skr.se (pdf) >

Vara Nere

Mind och studieförbundet Bilda har ett arvsfondsprojekt som heter Vara Nere. Syftet är att unga ska få koll på vad de känner, och våga prata med varandra om psykiskt mående. 

Projektet använder sig av instagramkonto, kunskapsportal, ledarutbildning, podd och studiecirkelmaterial.
varanere.se >

Varmprat

Varmprat är frågekort som kan få oss att öppnar upp för samtal om hur vi mår och vårt psykiska mående.
Varmprat - mind.se >

Senast ändrad 2021-03-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson