Resa med barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service vid resor med olika transportmedel.

Bil 

Om ditt barn har en varaktig funktionsnedsättning och har stora svårigheter att förflytta sig eller åka med allmänna kommunikationer kan du som förälder ansöka om ekonomiskt stöd för att köpa och anpassa en bil efter ditt barns behov.

Under rubriken Bilstöd, körkort och parkeringstillstånd finns mer information.

Båt, flyg och tåg

Det finns särskilt stöd och service inför och under resan om ditt barn har en funktionsnedsättning.  

Under rubriken Båt, flyg och tåg fins mer information om tillgänglighet. 

Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa i Stockholms län

Barn som har svårt att förflytta sig eller använda kollektivtrafik kan ansöka om  färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Under rubriken Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa fins mer information om denna service.  

Tillgängliga semesterboenden och resebyråer

Vissa semesteranläggningar och resebyråer satsar extra på tillgänglighet och service för personer för med funktionsnedsättning.

Under rubriken Tillgängliga semesterboenden och resebyråer fins mer information om dessa boende och tjänster.  

Senast ändrad 2023-07-27

Informationsansvarig: Pia Jakobsson