Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa – Region Stockholm

Stora delar av kollektivtrafiken i Region Stockholm är tillgänglig för personer med en funktionsnedsättning. Barn som har svårt att förflytta sig eller använda kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.