Webbkurser om samhällets stöd

Habilitering & Hälsa har tre webbkurser om samhällets stöd.

Diagnos – och sen då?

Den här kursen vänder sig till dig som är närstående till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här kursen ger övergripande information om det.

Innehåll:

 • habilitering - hur man ansöker och vilket stöd habiliteringen ger
 • ansvarsfördelning mellan habilitering och psykiatri
 • kommunens stöd
 • stöd i skolan
 • ekonomiska ersättningar och bidrag
 • hjälpmedel.

Innehållet presenteras i videofilmer och text.
Diagnos och sen då? – habilitering.se

Hur du ansöker om bidrag från fonder och stiftelser

Den här kursen vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och till dig som är närstående till ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning.


Målsättningen efter avslutad kurs är att du ska kunna ansöka om bidrag från fonder och stiftelser.

Innehåll:

 • Hur du hittar olika fonder och stiftelser på funktionshindersguiden.se.
 • Vanliga villkor och regler som fonder och stiftelser kan ha.
 • Hur du skriver ansökan på en ansökningsblankett eller i ett personligt brev.
 • Vilka bilagor som fonder och stiftelser brukar vilja ha med i ansökan.
 • Vanliga frågor och svar.

Kursens innehåll presenteras i texter.
Hur du ansöker om bidrag från fonder och stiftelser – habilitering.se

Stöd från kommun och Försäkringskassan

Den här kursen vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och till dig som är närstående till ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning.


Målsättningen är att du efter kursen ska kunna ansöka om stöd från kommun och Försäkringskassan.

Innehåll:

 • allmänt om ansökan
 • information om kommunen och Försäkringskassan
 • ekonomiskt stöd och bidrag
 • stöd i vardagen
 • bostad
 • stöd i arbetet
 • ansökan via brev
 • omprövning och överklagan.

Kursens innehåll presenteras i texter.
Stöd från kommun och Försäkringskassan – habilitering.se

Habilitering & Hälsas webbkurser

Habilitering & Hälsas har även fler webbkurser och inspelade föreläsningar.
Webbkurser – habilitering.se

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson