Broschyrer om samhällets stöd

Habilitering & Hälsa har flera broschyrer om samhällets stöd och annat material som du kan ladda ner eller beställa.

Material att ladda ner

Samhällets stöd

De olika materialen om samhällets stöd är till exempel:

  • Guide till vuxenlivet
  • Hitta rätt
  • Samhällets stöd vid funktionsnedsättning
  • SoL och LSS vid funktionsnedsättning
  • Stöd till dig som är anhörig.

Samhällets stöd - habilitering.se

Annat material

Det finns även annat material som du kan ladda ner eller beställa på Habilitering & Hälsa.

De olika materialen är till exempel:

  • bildark
  • kalender och årshjul
  • pekprata
  • scheman
  • sexuell hälsa.

Material att ladda ner – habilitering.se

Senast ändrad 2023-07-27

Informationsansvarig: Pia Jakobsson