Lagar och myndigheter

Här på Funktionshindersguiden finns kortfattad information om de lagar, konventioner och myndigheter som är viktiga för personer som har en funktionsnedsättning.

FN:s konventioner

FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Barnkonventionen, är exempel på konventioner som kan vara bra att känna till för dig som har en funktionsnedsättning. 

Under rubriken FN:s konventioner finns det mer information

Lagar 

Diskrimineringslagen​ och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), är exempel på lagstiftning som kan vara bra att känna till för dig som har en funktionsnedsättning. 

Under rubriken Lagar finns det mer information.

Myndigheter

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för delaktighet är exempel på myndigheter med särskilt ansvar för personer med funktionsnedsättning. 

Under rubriken Myndigheter finns det mer information.

SoL och LSS vid funktionsnedsättning

Du som behöver stöd från samhället och inte kan få det någon annanstans kan vända dig till socialtjänsten och ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Under rubriken SoL och LSS vid funktionsnedsättning finns det mer information

Senast ändrad 2023-07-06

Informationsansvarig: Pia Jakobsson