Hur du ansöker om fonder, stiftelser och stipendier

Tips på vad du kan skriva i ansökan om bidrag från fonder, stiftelser och stipendier. Här finns även webbplatser som har egna listor på fonder, stiftelser och stipendier

Vad kan du söka pengar för?

Du kan ansöka om pengar till exempelvis rekreationsresor, läger, dator eller fritidshjälpmedel. Om du är i en svår ekonomisk situation kan du ansöka om tillfälligt stöd.

Så här skriver du en ansökan

De flesta har en ansökningsblankett som du använder för att ansöka. Om de inte har en ansökningsblankett, skriver du ett personligt brev. Låt gärna någon annan läsa ansökan innan du skickar den.

I ett personligt brev kan du till exempel skriva: 

  • Namn, personnummer, adress, telefon och e-post.
  • Om din funktionsnedsättning, extra kostnader på grund av din funktionsnedsättning och vilka konsekvenser den ger i din vardag.
  • Din familjesituation.
  • Vad du ska använda bidraget till och hur mycket pengar du ansöker om.
  • Vilka inkomster och utgifter du och din maka, make eller sambo har varje månad. 

Kom ihåg att skriva under brevet.

Bilagor till ansökan

Det är viktigt att skicka med de bilagor som krävs.

Det kan var till exempel: 

  • Hyresavi är ett inbetalningskort som skickas till hyresgästen från hyresvärden varje månad.
  • Intyg om funktionsnedsättning kan skrivas av en läkare eller den person som utförde utredningen. Intyget ska inte vara äldre än två år.
  • Lönespecifikation är ett dokument från arbetsgivaren som visar vad du tjänat när du arbetar.
  • Personbevis kan beställas från Skatteverket.
  • Din årsinkomst står på din deklaration som du antingen kan kopiera eller beställa från skatteverket.se

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Om du har försörjningsstöd från kommunen bör handläggaren inte ta med fondmedel som du har fått för ett särskilt ändamål när de beräknar ditt försörjningsstöd. I regel bör du alltså inte få mindre försörjningsstöd på grund av att du har fått fondmedel. Läs mer i "Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd" på sidan 20 under rubriken Hushållets inkomster.
Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd - socialstyrelsen.se (pdf)

Andra sätt att hitta fonder, stiftelser och stipendier på 

Bibliotek

På biblioteken brukar det finns fondböcker. En del bibliotek har också databaser för att söka efter fonder. Fråga på biblioteket.

Kommun

Din hemkommun kan ha fonder som du kan söka pengar från. Ta kontakt med dem och fråga.

Tidningar

En del fonder annonserar i funktionshindersförbundens tidningar eller i dagspressen.

Global Grant

Global Grant är en webbplats som innehåller information om svenska och utländska stiftelser och fonder. De flesta folkbibliotek har gratis inloggning.
globalgrant.com

Länsstyrelsernas stiftelsesök

I länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan du söka efter stiftelser och fonder utifrån ett visst län eller en kommun.
Länsstyrelsernas stiftelsesök - lansstyrelsen.se

Region Stockholm

Söka bidrag från stiftelser - 1177.se
Bidrag till ekonomiskt behövande – regionstockholm.se
Stiftelsemedel till ekonomiskt behövande patienter – vardgivarguiden.se

Studentstipendium

studentstipendium.se

Stiftelseansökan

stiftelseansokan.se

Stiftelsemedel

stiftelsemedel.se

Stockholms stad

Stiftelser - stockholm.se

Svenska parasportförbundet

Stipendier och utmärkelser - parasport.se

Swedbanks stiftelser

Swedbank är förvaltare av flera stiftelser med allmännyttiga ändamål som det finns det möjlighet att söka bidrag och stipendier från.
Sök bidrag och stipendier - swedbank.se

Senast ändrad 2024-05-02

Informationsansvarig: Pia Jakobsson