Olika boendeformer för dig med funktionsnedsättning

Det finns olika former av anpassat boende som du kan ansöka om i din kommun.

imageepu9m.pngBostad med särskild service

Bostad med särskild service är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du ansöker om insatsen hos din kommun.

Det finns tre former av bostad med särskild service:

  • Gruppbostad är lägenheter som ligger tillsammans i samma fastighet. Det finns även gemensamma rum. Personal finns tillgänglig dygnet runt och hjälper till med det du behöver, till exempel att duscha, handla mat, städa och följa med på fritidsaktiviteter.
  • Servicebostad är lägenheter som ligger i anslutning till varandra. Du kan få hjälp och stöd av personal utifrån dina behov.
  • Annan särskilt anpassad bostad är en lägenhet som är anpassad efter dina behov. Du kan få hjälp i vardagen, till exempel hemtjänst, ledsagare eller personlig assistans.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar — kunskapsguiden.se
Boendealternativ för vuxna enligt LSS — kunskapsguiden.se

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att barn, unga eller vuxna personer med funktionsnedsättning tillfälligt vistas i ett korttidshem eller i en korttidsfamilj. Korttidsvistelse kan också innebära vistelse på läger eller kollo.

Målet är att personen ska få miljöombyte, rekreation och möjlighet till personlig utveckling. Insatsen kan ges regelbundet eller vid akuta behov. Du ansöker om korttidsvistelse hos din kommun.
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet — ivo.se

Senast ändrad 2024-04-25

Informationsansvarig: Pia Jakobsson

Fotograf/Illustratör: Kersti Sköld