Bilstöd

Bilstöd är ett bidrag från Försäkringskassan som du kan ansöka om, om du har en funktionsnedsättning som ger stora svårigheter vid förflyttning eller att åka kollektivt.

Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter ditt behov. Vid vissa speciella situationer kan du ansöka om att få körkortet betalt. Du ansöker hos Försäkringskassan. 

För att få bilstöd måste du uppfylla ett eller flera av dessa krav.

  • Du ska själv ha en funktionsnedsättning.

  • Du ska behöva bilen för att kunna arbeta eller studera och vara under 65 år.

  • Du ska köra bilen själv och vara 18-49 år.

  • Du ska ha barn som är under 18 år och bo hemma. Du behöver bil för att förflytta dig tillsammans med barnet och du måste köra bilen själv.

  • Du ska ha sjukersättning och ha fått bilstöd tidigare för att kunna arbeta eller studera.

Bilstöd för vuxna - försäkringskassan.se

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson