Barns rättigheter

Flera myndigheter och organisationer arbetar med frågor som rör barn med funktionsnedsättning.

Att samtala med barn

Socialstyrelsen har tagit fram en skrift för alla som samtalar med barn inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. 
Att samtala med barn – socialstyrelsen.se (pdf) >

Barnkonventionen

Konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen består av 54 artiklar.

Några exempel:

  • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.
  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet.
  • Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

Barnkonventionen - barnombudsmannen.se >

Barnkonventionen på olika språk

Hos barnombudsmannen (BO) finns barnkonventionen på olika språk som dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska.
Barnkonventionen på olika språk - barnombudsmannen.se >

Barnombudsmannen​

Barnombudsmannen (BO) är en statlig myndighet som arbetar för barn och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s barnkonvention. 
Barnombudsmannen.se >

Barn med funktionsnedsättning

På barndombudsmannens webbplats finns berättelser och filmer av eller om barn och unga som lever med en funktionsnedsättning. 
Barn med funktionsnedsättning - barnombudsmannen.se >

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet (BEO) arbetar med barns och elevers rättigheter i skolan när det gäller kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Beo.skolinspektionen.se >

Barnrättscentrum

Syftet med Barnrättscentrum är att främja att barns rättigheter respekteras och att bidra till bättre livsförhållanden för barn och unga i vårt samhälle.

De bedriver forskning vid Stockholms universitet och anordnar även seminarier och konferenser.
Barnrättscentrum - jurfak.su.se >

Barnrätt för alla

Barnrätt för alla är ett Arvsfondsprojekt om barnkonventionen. De har tagit fram material för barn och unga som är i behov av lättläst och med stöd av bilder, symboler och tecken.
barnrattforalla.se >  

Barnrättsbyrån

Barn och unga upp till 21 år kan vända sig till Barnrättsbyrån för att få råd, stöd och praktisk hjälp i frågor som rör deras rättigheter.

Några exempel på när du kan ta kontakt med Barnrättsbyrån:

• Du kan inte bo hemma och vet inte vart du ska ta vägen.
• Du blir illa behandlad i skolan och de vuxna lyssnar inte.
• Du identifierar dig som HBTQI-person och blir diskriminerad.
• Du har blivit utsatt för sexuella övergrepp och vill ha hjälp.

Barnrättsbyrån finns i Stockholm och Umeå.
Barnrättsbyrån >

Barns och ungas rättigheter i vården

Vårdpersonal ska lyssna på barn och ungdomar när de är sjuka eller mår dåligt. Barn och ungdomar ska få vara med och bestämma om sin vård tillsammans med personalen och den vuxna som följer med.
Hur vården ska hjälpa dig som är barn - 1177.se >

På 1177 Vårdguiden finns filmen  "Kan jag vara med och bestämma hos doktorn?". Filmen handlar om att barn ska få vara med och bestämma om sin vård.
Kan jag vara med och bestämma hos doktorn? - 1177.se >

En saga om barns rättigheter i landstinget

"Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp" är en sagobok, för barn 0–6 år, som besöker hälso- och sjukvården.
En liten saga om barns rättigheter i landstinget - sll.se (pdf) > ReadSpeaker

Vårdgivarguiden

På Vårdgivarguiden finns rubriken Barns ställning i vården med information om lagstiftning, barn som närstående, bemötande och delaktighet. 
Barns ställning i vården - vardgivarguiden.se >

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. 

​Barn och unga som träffar socialtjänsten, sjukvården eller befinner sig på ett elevhem och inte känner sig lyssnade på eller respekterade kan kontakta IVO:s barn- och ungdomslinje. De kan vara anonyma. 
Ivo.se >
För dig som är barn eller ungdom - ivo.se >
IVO för barn och unga - youtube.com >


Kallelser till barn i socialtjänsten

Socialstyrelsen har gjort ett material till socialtjänsten när de ska kalla barn till möten.
Kallelser till barn i socialtjänsten - socialstyrelsen.se (pdf) >

men Hallå! – Om att vara barn med NPF & om rättigheter inom vården

Tidningen "men Hallå!" handlar om att vara barn och ha adhd, ASD/Asperger, Tourettes syndrom eller språkstörning. Tidningen skriver om utredningar, diagnoser, vilka rättigheter barn har inom vården och när man ska berätta för andra om sin diagnos.
men Hallå! - attention-riks.se (pdf) >

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) är en statlig myndighet. De arbetar för att unga ska ha det bra och få vara med och bestämma.
Mucf.se >

Fokus 12 – levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning

Mucf har gjort rapporten Fokus 12, som handlar om unga med funktionsnedsättning när det gäller utbildning, arbetsmarknad, hälsa, inflytande, kultur, fritid och föreningsliv. 

Utifrån rapporten har Mucf gjort elva kortfilmer som handlar bland annat om adhd, Aspergers syndrom, hörselnedsättning, kärlek, mobbing, personlig assistans och anpassat boende. 
Fokus 12 - om unga med funktionsnedsättning – mucf.se >
Filmer med och av unga med funktionsnedsättning - vimeo.com >

Fokus 17 är en lättläst rapport från Mucf. Den handlar om hur kommuner arbetar för att göra det lättare för unga med funktionsnedsättning att få ett arbete, en bra fritid och möjlighet att påverka samhället. 
Fokus 17 - Unga med funktionsnedsättning - mucf.se > 

Ung idag

Webbplatsen Ung idag samlar statistik och information om unga mellan 13 och 25 år. 

Statistiken är samlad under sex olika områden:

  • arbete och boende
  • ekonomisk och social utsatthet
  • fysisk och psykisk hälsa
  • inflytande och representation
  • kultur och fritid
  • utbildning.

ungidag.se >

Senast ändrad 2020-08-25

Informationsansvarig: Pia Jakobsson