Föreningar och intresseorganisationer för dig med funktionsnedsättning

Det finns föreningar och intresseorganisationer som erbjuder stöd och hjälp till dig som har en funktionsnedsättning. Ofta finns det både riksförbund, regionala och lokala föreningar.

För att hitta bland de olika föreningarna och intresseorganisationerna kan du filtrera efter vilken funktionsnedsättning du har. 
Sök föreningar och intresseorganisationer

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson