Föreningar och intresseorganisationer för dig med funktionsnedsättning

Det finns föreningar och intresseorganisationer som erbjuder stöd och hjälp till dig som har en funktionsnedsättning. Ofta finns det både riksförbund, regionala och lokala föreningar.

För att hitta rätt bland alla föreningar och intresseorganisationer kan du filtrera efter diagnos och om det rör barn, vuxen eller närstående. Gör du inget val listas alla föreningar och intresseorganisationer.
Sök föreningar och intresseorganisationer

Senast ändrad 2022-07-11

Informationsansvarig: Pia Jakobsson