Resa med funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service vid resor med olika transportmedel.

Bil 

Du som har en varaktig funktionsnedsättning och har stora svårigheter att förflytta dig eller att åka med allmänna kommunikationer kan ansöka om ekonomiskt stöd för att köpa och anpassa din bil.

Under rubriken Bilstöd, körkort och parkeringstillstånd finns mer information.

Båt, flyg och tåg

För dig som har en funktionsnedsättning finns det särskilt stöd och service inför och under resan.

Under rubriken Båt, flyg och tåg fins mer information om tillgänglighet. 

Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa i Stockholms län

För dig som har svårt att förflytta dig eller använda kollektivtrafik finns färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Under rubriken Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa fins mer information om denna service.  

Tillgängliga semesterboenden och resebyråer

Vissa semesteranläggningar och resebyråer satsar extra på tillgänglighet och service för personer för med funktionsnedsättning.

Under rubriken Tillgängliga semesterboenden och resebyråer finns mer information om dessa boende och tjänster.  

Senast ändrad 2024-01-25

Informationsansvarig: Pia Jakobsson