Hälso- och sjukvård på webben

Det finns olika webbplatser med information om hälso- och sjukvården för dig som är patient eller yrkesverksam.

1177 

1177 är en nationell samlingsplats för information, sjukvårdsrådgivning och e-tjänster inom hälsa och vård. Webbadressen är 1177.se och telefonnumret 1177 gäller för sjukvårdsrådgivning i hela landet. Sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när det behövs.
1177.se

1177 e-tjänster

På 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du till exempel:

  • få kontakta med en mottagning
  • förnya recept
  • boka, omboka eller avboka tider
  • läsa din journal
  • ha koll på dina läkemedel, högkostnadsskydd och frikort
  • beställa hjälpmedel eller näringsprodukter.

Loggar in på 1177.se – 1177.se

Folkhälsoguiden

Folkhälsoguiden är en webbplats för folkhälsofrågor i Region Stockholm och riktar sig till alla som är intresserade av folkhälsa och de som arbetar med folkhälsofrågor.

Webbplatsen har information om alkohol och droger, barn och ungdomars hälsa, folksjukdomar, fysisk aktivitet, mat, psykisk hälsa och sexualitet.
folkhalsoguiden.se

Kunskapsguiden.se

Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och vård och omsorg om äldre.

Socialstyrelsen står bakom kunskapsguiden.se där det även finns webbutbildningar.
kunskapsguiden.se

Möta patienter med funktionsnedsättning

Webbutbildningen ”Möta patienter med funktionsnedsättning” riktar sig främst till medarbetare inom primärvård och primärvårdsrehabilitering.

Utbildningen innehåller fakta om intellektuell funktionsnedsättning, autism, medfödd/tidigt förvärvad rörelsenedsättning och flerfunktionsnedsättning.

Det finns också information om bemötande och hur man hanterar utmanande beteenden. Det finns också information om hur man kan arbeta med hälsosamma levnadsvanor för personer med funktionsnedsättning.

I utbildningen finns det också en ”Intygsguide”. Den vänder sig till dig som är läkare och ska skriva intyg till vuxna patienter med funktionsnedsättning.
är uppdelad i två delar, intyg till Försäkringskassan samt övriga intyg. Det finns också instruktioner till hur intygen ska utformas.
Möta patienter med funktionsnedsättning – lartorget.sll.se

Psykiatristöd

Webbplatsen psykiatristöd fungerar som ett stöd i arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.

Psykiatristöd vänder sig i första hand till personal inom vuxenpsykiatri och beroendevård, men är tillgänglig för all personal inom hälso- och sjukvården samt patienter, brukare och närstående.
psykiatristod.se

Vårdhandboken

Vårdhandboken tas fram av alla landsting och regioner i Sverige och vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg.

Syftet med Vårdhandboken är att säkerställa god och säker vård på lika villkor.
vardhandboken.se

Vårdinformation i Storstockholm

Vårdinformation i Storstockholm (Viss) är en webbplats som innehåller samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Stockholmsregionen.

Viss är tänkt att fungera som ett stöd i besluten vid handläggning av patienter inom primärvården.
viss.nu

Vårdgivarguiden

​Vårdgivarguiden är en webbplats med information och tjänster för vårdgivare i Region Stockholm.

Syftet är att ge anställda i vården information och stöd i administrativa frågor och i mötet med patienten.
vardgivarguiden.se

UMO

UMO är en webbplats för alla som är 13-25 år. Där kan du få kunskap och ställa frågor om kropp, sexualitet, relationer, psykisk hälsa, alkohol, droger och självkänsla.  
umo.se

Uppdrag Psykisk Hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner, regioner och landsting inom området psykisk hälsa.
uppdragpsykiskhalsa.se

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Socialstyrelsen har en webbsida för dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården. Sidan beskriver vem som får göra vad inom hälso- och sjukvården respektive tandvården.
Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? – socialstyrelsen.se

Youmo

Youmu är en webbplats för dig mellan 13 och 20 år med information på flera språk och lättläst svenska om kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra. 
youmo.se

Återhämtningsguiden

Återhämtningsguiden är ett material som kan fungera för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning. Materialen är skriven av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

  • Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt finns både svenska och engelska.
  • Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård.
  • Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt.

Yrkesverksamma kan även använda guiden som ett stöd i arbetet.

Du kan ladda ned guiden som app kostnadsfritt via App Store eller Google Play.
aterhamtningsguiden.se

Senast ändrad 2023-07-21

Informationsansvarig: Pia Jakobsson