Munmotoriska hjälpmedel

Munmotoriska hjälpmedel (orofaciala hjälpmedel) är hjälpmedel för att äta, dricka och träna munmotoriken.

Mun-H-Center

Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser med hela Sverige som upptagningsområde. Centret arbetar med funktionsstörningar i mun och ansikte, till exempel andningshinder, sugsvårigheter, ätsvårigheter, talsvårigheter och dregling. Patienter tas emot på remiss för hjälpmedelsutprovning.

Mun-H-Center har webbförsäljning av orofaciala hjälpmedel. De ger även information och konsultation om hjälpmedel som rör munnens funktioner.
mun-h-center.se > 

Oralmotoriskt Centrum

Till Oralmotoriskt Centrum kan du komma om du har medfödda eller förvärvade tugg-, svälj- och talsvårigheter, samt bristande salivkontroll. Remiss behövs från till exempel läkare, sjuksköterska, psykolog eller annan logoped. De gör utredningar och behandlingar samt vid behov provar ut oralmotoriska hjälpmedel. 
Oralmotoriskt Centrum - ds.se > 

Senast ändrad 2021-01-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson