Psykisk ohälsa

Om du mår psykiskt dåligt så finns det flera mottagningar som du kan vända dit till.

Vårdcentral

Vårdcentralen är ditt förstahandsval när du behöver träffa till exempel en läkare, sjuksköterska, kurator och psykolog.

Alla vårdcentraler har ett ansvar för psykisk hälsa och att gör en första bedömning.  
Söka psykiatrisk vård –1177.se
Vårdcentral – 1177.se

Psykiatri

Om du har svårare psykiska besvär och hjälpen inte räcker på vårdcentralen kan du själv ta kontakt med en psykiatrisk mottagning eller få en remiss från din läkare.
Psykiatrisk vård för vuxna – 1177.se
psykiatri.regionstockholm.se

Akut psykiatrisk hjälp

Du som behöver akut psykiatrisk hjälp kan kontakta en jourmottagning, psykiatriska akutmottagningen eller ring 112.
Akut psykiatrisk hjälp – psykiatri.regionstockholm.se

Dövpsykiatriprogrammet

Dövpsykiatriprogrammet tar emot patienter som är barndomsdöva- och hörselskadade, dövblinda, flerhandikappade döva och vuxendöva och som dessutom har en psykiatrisk sjukdomsbild. Du kan själv ansöka eller få en remiss från din läkare, oberoende var du bor i landet. 
Dövpsykiatriprogrammet – psykiatrisydvast.se

Internetpsykiatri

Internetpsykiatri erbjuder internetbehandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) för till exempel:

 • depression
 • hälsoångest
 • magproblem (IBS)
 • paniksyndrom
 • social fobi
 • sömnproblem (insomni)
 • tvångssyndrom (OCD).

web.internetpsykiatri.se

Ungdomsmottagning

På en ungdomsmottagning kan personer upp till 23 år få stöd och hjälp både när det gäller kroppsliga frågor och frågor som rör ditt liv.
ungdomsmottagningarna.se

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter vänder sig till dig som fyllt 16 år, bor i Stockholms län och har en funktionsnedsättning. Det kan vara rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar, till exempel syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter. Det kan också vara en förvärvad hjärnskada eller epilepsi.

BOSSE har individuell rådgivning, gruppverksamhet, kognitiv beteendeterapi, anhörigstöd, föreläsningar samt utbildning och handledning för personliga assistenter.
bosse-kunskapscenter.se

Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva

Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), har gjort en kartläggning om ungas psykiska hälsa. Kartläggningen har haft särskilt fokus på unga hbtq-personer och unga med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund eller tillhörighet till urfolk eller nationell minoritet.
Att inte bara överleva – mucf.se

Hjälplinjer och stödmaterial vid psykisk ohälsa

Råd och stöd

1177 har en webbsida som har en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver tillfälligt stöd.
Råd och stöd – 1177.se

BOUJT

BOUJT - Barn- och Ungdomsjour är till för dig som är döv eller hörselskadad mellan 7–21 år. De erbjuder bland annat stödsamtal om till exempel kroppen, tankar och känslor. Du kan video- eller textchatta, du kan ställa en fråga i frågelådan eller skicka ett mail. De som arbetar på BOUJT har tystnadsplikt och du kan vara anonym.
boujt.se

Bris

Bris har stöd online dygnet runt där barn och unga upp till 18 år kan ringa, mejla eller chatta. Där arbetar kuratorer. De kan vara anonyma och det är gratis att mejla, chatta eller ringa till dem.

Barn och unga som mår dåligt kan även träffa en kurator på någon av deras Brismottagningar som finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå eller Linköping.

Bris ger även gruppstöd online till barn som lider av psykisk ohälsa. De bedriver också ett gruppinriktat stöd för ensamkommande barn som flytt till Sverige. De arrangerar regelbundet stödhelger för familjer där en förälder begått självmord och för familjehemsplacerade barn.
Prata med oss – bris.se

Digitala zoner

Digitala zoner är en kostnadsfria app för dig som är mellan 13–25 år. I appen finns övningar, tips och redskap för att stärka din självkänsla, sänka stress, hantera ångest och ensamhet. Där finns även avslappnings- och andningsövningar.

Yrkesverksamma kan även använda den i mötet med ungdomar.
Digitala zoner – freezonesweden.se

Din psykiska hälsa

Din psykiska hälsa är en webbsida som Folkhälsomyndigheten har tagit fram för att de vill öka kunskapen om psykisk hälsa.
Där kan du lära dig mer om vad som påverkar hur du mår psykiskt, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan stötta andra.
dinpsykiskahalsa.se

Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Du kan ringa en jourhavande präst om du behöver akut samtals- och krisstöd för att du har till exempel ångest, känner dig ensam eller har självmordstankar. De har tystnadsplikt. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, e-post eller chatt.
Samtalsstöd – svenskakyrkan.se
Jourhavande präst – svenskakyrkan.se
Samtalsjour för döva via bildtelefon – svenskakyrkan.se
Sverigefinska telefonjouren Papu  – svenskakyrkan.se
kyrkanssos.se

Första hjälpen vid sorg

Svenska kyrkan har en teckenspråks tolkad film med tips som gör det lättare att finnas där för någon som sörjer.
Första hjälpen vid sorg – svenskakyrkan.se 

Livslinjen

Mind har startat en chatt för unga som vill chatta med en vuxen. Du kan prata om till exempel dina känslor, tankar och när livet känns jobbigt.
Livslinjen – mind.se

Lumeno 

Appen Lumeno är till för personer som vill öka sin kunskap om sin psykiska ohälsa.

Appen kan hjälpa personen att:

 • förstå sig själv bättre
 • hitta verktyg för att ta sig ur mörkret
 • söka kontakt i risksituationer
 • upptäcka hur ljuset alltid återvänder.

lumeno.se

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk (NKJT), är en ideell förening som ger stöd eller rådgivning på teckenspråk till dig som mår dåligt från 15 år och uppåt. Du kan kontakta dem med videosamtal, E-post, Instagram, Messenger eller mobil.

De kan även ge dig stöd i kontakt med olika myndigheter som till exempel polis, kriminalvård, psykiatri, socialtjänst, försäkringskassa, migrationsverket. De kan även följa med dig till den myndigheten du ska besöka och stötta dig under mötet. De kan också hjälpa dig med att översätta brev från olika myndigheter eller skriva en ansökan.

NKJT har också ett eget skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn för att ge trygghet och skydd i en teckenspråkig miljö.
nkjt.se

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.
nsph.se

Råd för psykisk hälsa

I broschyren ”Råd för psykisk hälsa” kan du läsa om hur du kan ta hand om din psykiska hälsa och må bättre. Där finns också tips på vart du kan vända dig i stunder när livet känns svårt eller om du behöver någon att prata med.
Råd för psykisk hälsa – anhorigasriksforbund.se (pdf)

Snorkel

Snorkel är en webbplats som innehåller information och strategier vid psykisk ohälsa till barn och unga.
snorkel.se

Stödlistan för psykisk hälsa

Psykisk hälsa i kristid är en webbsida med samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider.
Stödlistan för psykisk hälsa – uppdragpsykiskhalsa.se

Ungarelationer.se

Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga upp till 20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter eller är en kompis till någon som blir utsatt eller utsätter någon. De ger även stöd och information till dig som är förälder.
ungarelationer.se
Förälder – ungarelationer.se

Vara Nere

Mind och studieförbundet Bilda har ett arvsfondsprojekt som heter Vara Nere. Syftet är att unga ska få koll på vad de känner, och våga prata med varandra om psykiskt mående. 
varanere.se

Varmprat

Varmprat är frågekort som kan få oss att öppnar upp för samtal om hur vi mår och vårt psykiska mående.
Varmprat – mind.se

 

Senast ändrad 2023-10-11

Informationsansvarig: Pia Jakobsson