Föreningar och intresseorganisationer

Det finns många föreningar och intresseorganisationer som erbjuder stöd och hjälp till dig som är närstående till en person med funktionsnedsättning. Ofta finns det både riksförbund, regionala och lokala föreningar.

För att hitta bland de olika föreningarna och intresseorganisationerna kan du filtrera efter vilken funktionsnedsättning du har. 
Sök föreningar och intresseorganisationer

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson