Föreningar och intresseorganisationer

Det finns många föreningar och intresseorganisationer som erbjuder stöd och hjälp till dig som är anhöriga till en person som har en funktionsnedsättning. Ofta finns det både riksförbund, regionala och lokala föreningar.

För att hitta rätt bland alla föreningar och intresseorganisationer kan du filtrera efter diagnos och om det rör barn, vuxen eller närstående. Gör du inget val listas alla föreningar och intresseorganisationer.
Sök föreningar och intresseorganisationer >

Senast ändrad: 2019-03-08

Informationsansvarig: Pia Jakobsson