Broschyrer om samhällets stöd

Habilitering & Hälsa har flera broschyrer om samhällets stöd. Du kan ladda ner eller beställa dem på habilitering.se.

 

Guide till vuxenlivet

Guide till vuxenlivet innehåller kortfattad information om bland annat utbildning och arbete, hjälpmedel, hälso- och sjukvård samt lagar och regler.

Hitta rätt - Barn

Hitta rätt är en informationskarta som beskriver vart man kan vända sig i olika frågor inom funktionshindersområdet när det gäller bidrag, skolfrågor, insatser, vård osv.

Hitta rätt - Vuxna

Hitta rätt är en informationskarta som beskriver vart man kan vända sig i olika frågor inom funktionshindersområdet när det gäller bidrag, insatser, vård osv.

Kort om god man/förvaltare

Kortfattad information om god man/förvaltare.

Samhällets-stöd_2019-03-13_webb-1.png

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning innehåller kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

SoL och LSS vid funktionsnedsättning

Broschyr med information om socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Broschyr om anhörigstöd2.png

Stöd till dig som är anhörig

Information för dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning och behöver eget stöd. 

Senast ändrad 2022-07-11

Informationsansvarig: Pia Jakobsson