Broschyrer om samhällets stöd

Habilitering & Hälsa har flera broschyrer om samhällets stöd och annat material som du kan ladda ner eller beställa.

Samhällets stöd

De olika materialen om samhällets stöd är till exempel:

  • Guide till vuxenlivet
  • Hitta rätt
  • Samhällets stöd vid funktionsnedsättning
  • SoL och LSS vid funktionsnedsättning
  • Stöd till dig som är anhörig.

Samhällets stöd - habilitering.se

Annat material

Det finns även annat material som du kan ladda ner eller beställa på Habilitering & Hälsa.

De olika mterialen är till exempel:

  • bildark
  • kalender och årshjul
  • pekprata
  • scheman
  • sexuell hälsa.

Material att ladda ner – habilitering.se

Senast ändrad 2023-03-20

Informationsansvarig: Pia Jakobsson