Broschyrer om samhällets stöd

Habilitering & Hälsa har flera broschyrer om samhällets stöd. Du kan ladda ner eller beställa dem på habilitering.se.

 

Guide till vuxenlivet

Guide till vuxenlivet innehåller kortfattad information om bland annat utbildning och arbete, hjälpmedel, hälso- och sjukvård samt lagar och regler.
Guide till vuxenlivet - publicerat.habilitering.se >

Hitta rätt - Barn

Hitta rätt är en informationskarta som beskriver vart man kan vända sig i olika frågor inom funktionshindersområdet när det gäller bidrag, skolfrågor, insatser, vård osv.
Hitta rätt barn - publicerat.habilitering.se >

Hitta rätt - Vuxna

Hitta rätt är en informationskarta som beskriver vart man kan vända sig i olika frågor inom funktionshindersområdet när det gäller bidrag, insatser, vård osv.
Hitta rätt vuxna - publicerat.habilitering.se >

Kort om god man/förvaltare

Kortfattad information om god man/förvaltare.
Kort om god man/förvaltare - publicerat.habilitering.se >

Samhällets-stöd_2019-03-13_webb-1.png

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning innehåller kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning.
Samhällets stöd vid funktionsnedsättning - publicerat.habilitering.se >

SoL och LSS vid funktionsnedsättning

Broschyr med information om socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
SoL och LSS vid funktionsnedsättning - publicerat.habilitering.se >

Broschyr om anhörigstöd2.png

Stöd till dig som är anhörig

Information för dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning och behöver eget stöd. 
Stöd till dig som är anhörig- publicerat.habilitering.se >

Senast ändrad 2020-02-24

Informationsansvarig: Pia Jakobsson